Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Pieśni religijne na 4 pory roku

AKRONIM

songs4seasons

NUMER

PBU2/0808/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Wspólnota Religijna Rzymskokatolickiego Kościoła Parafialnego pw. Bożego Miłosierdzia w Rejonie szewczenkowskim Lwowa (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 55 264,68 € DOFINANSOWANIE Z EIS 49 738,19 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy

Opis projektu

Polskie i ukraińskie pieśni religijne bardzo rzadko są emitowane w głównych mediach i praktycznie nieznane wśród szerokiej publiczności, a zwłaszcza młodzieży. Tymczasem ten rodzaj muzyki, stanowiący kiedyś ważną część codziennego życia ludzi, ma szczególny urok i piękno. W opinii zespołu projektu Songs4seasons zdecydowanie zasługują one na ponowne odkrycie.

Partnerami projektu są parafie w Jarosławiu i Lwowie, przy których działają amatorskie chóry wykonujące zarówno współczesne, jak i historyczne pieśni religijne. Pragną podzielić się tym cennym dziedzictwem i upowszechniać je nie tylko w swoim środowisku. W ramach projektu oba chóry będą uczestniczyć w specjalnych szkoleniach muzycznych oraz wspólnych warsztatach doskonalących umiejętności i przygotowujących ich do występów. Zakupiony zostanie również sprzęt muzyczny i instrumenty dla obydwu zespołów. W wyniku wspólnych działań zostanie nagrana płyta zawierająca 16 pieśni religijnych. Osiem koncertów przyczyni się do promocji muzyki sakralnej wśród mieszkańców i turystów po obu stronach granicy.

Spotkania popularyzatorskie, organizowane przy okazji ostatnich koncertów w każdej parafii, przybliżą historię i wpływ kulturowy wybranych pieśni poprzez prezentacje multimedialne. Coś, co czyni projekt interesującym i wyjątkowym, to fakt, że utwory, związane z poszczególnymi okresami liturgicznymi zostaną dobrane w oparciu o cztery kalendarzowe pory roku i będą pochodzić z różnych wyznań chrześcijańskich (m.in. rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego, ormiańskiego), wciąż obecnych w województwie podkarpackim i obwodzie lwowskim.

Partnerzy projektu są przekonani, że wszystkie te działania przyczynią się do przekształcenia ich świątyń w ośrodki kultury, atrakcyjne zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających je turystów. To z kolei przyczyni się do rozwoju życia kulturalnego i społecznego środowisk zamieszkujących po obu stronach granicy.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna