Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

PaNTHer – transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy

AKRONIM

PaNTHer

NUMER

PBU1/0098/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Powiat Przemyski (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Miasta Niżankowice (Obwód lwowski, Ukraina)
Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty – Ukraina” (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 403 821,16 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 163 439,04 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 01.11.2018 - 31.10.2020

Opis projektu

Jednym z wspólnych wyzwań powiatu przemyskiego i rejonu starosamborskiego jest skrócenie dystansu pomiędzy tymi dwoma obszarami bez konieczności korzystania z przejść granicznych: Medyka–Szeginie lub Krościenko–Smolnica. Obecna sytuacja ogranicza kontakty między miastami, wsiami i najbliższymi większymi ośrodkami miejskimi po obu stronach granicy. Ten „most graniczny” ma wielką wartość dla lokalnych społeczności, ponieważ mają one wspólne korzenie i obiekty dziedzictwa kulturowego, takie jak Kalwaria Pacławska (zwana Jerozolimą Wschodu) w Polsce lub klasztor św. Onufrego z XII w. w Ławrowie (Ukrainie).

Projekt PaNTHer poprawi dostęp komunikacyjny do tych peryferyjnych obszarów granicznych. W związku z budową nowego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Malhowice–Niżankowice planowana jest przebudowa 12,5 km dróg. Inwestycja obejmie odcinki powiatowe: Hurko–Jaksmanice, Krówniki–Jaksmanice i Przemyśl–Łuczyce-Rożubowice w powiecie przemyskim (Polska), a także drogę lokalną, ulicę Gagarina i Łesi Ukrainki oraz przyległe we wsi Niżankowice. W ramach prowadzonych prac rozbudowana zostanie nawierzchnia i profile drogowe, powstanie nowy system odwadniania, odnowione zostaną chodniki i zatoki autobusowe wraz z organizacją ruchu pieszego. Partnerzy zastosują nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak efektywny projekt architektoniczny, technologie oszczędzania energii i zasobów. Inwestycja zostanie podsumowana poprzez wspólną promocję osiągnięć projektu (np. broszura, tablice pamiątkowe, artykuły w lokalnej prasie, radiu i telewizji).

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania wzmocni wzajemne kontakty i współpracę między mieszkańcami i organizacjami obu zaangażowanych powiatów. Będą korzystać również z łatwiejszego dostępu do miejsc przyrodniczych, dziedzictwa historycznego i religijnego, a także wspólnych osiągnięć kulturalnych i krótszego czasu podróży. W dalszej perspektywie projekt PaNTHer stworzy także nowe warunki do współpracy gospodarczej, inwestycji i turystyki na pograniczu polsko-ukraińskim.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna