Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Popularyzacja obiektów turystycznych pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej

AKRONIM

HunGalRail

NUMER

PBU2/0964/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie "Linia102.ua" (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (Województwo podkarpackie, Polska)
Zachodnioukraińskie Centrum Zasobów (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 51 827,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 46 618,39 €
CZAS TRWANIA 21 miesięcy 29.03.2020 - 28.12.2021

Opis projektu

Wspólnym problemem, z którym zmierzył się projekt HunGalRail jest niski poziom ruchu turystycznego na terenie powiatu przemyskiego i rejonu samborskiego. W efekcie obiekty historyczne i kulturowe ulegają degradacji, a mieszkańcy regionów mają niewielką świadomość własnego dziedzictwa. Obszary te są bogate we wspólną kulturę i historię, ale obecnie charakteryzują się niskim wzrostem gospodarczym. W przeszłości łączyła je historycznie znana Pierwsza Węgiersko-Galicyjska Kolej Żelazna, która obecnie już nie funkcjonuje. Przywrócenie połączenia kolejowego między Przemyślem, Chyrowem (UA) i Sanokiem sprzyjałoby rozwojowi tych regionów.

Głównym celem projektu HunGalRail było więc ożywienie dziedzictwa Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej, wzmocnienie więzi kulturowych pomiędzy mieszkańcami przygranicznych regionów Ukrainy i Polski, a docelowo promocja regionu dla zwiększenia jego potencjału turystycznego. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano wizyty młodzieży ukraińskiej i polskiej w obiektach historycznych na trasie Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej, konferencję o aspektach historyczno-kulturowych oraz szkolenia dla władz lokalnych. Dodatkowo opracowano koncepcję zachowania dziedzictwa poprzez tworzenie nowych form aktywności turystycznej w regionie (szlaki kolejowe). Choć została ona pomyślana jako narzędzie długofalowe, to działania promocyjne miały zwrócić uwagę na zapomniane na tamtym etapie dziedzictwo Węgiersko-Galicyjskiej Kolei. W związku z tym wzdłuż dawnego ciągu kolejowego po obu stronach granicy zainstalowano 32 tablice informacyjne i drogowskazy. Tablice te zawierają kody QR ze szczegółowymi opisami zabytków w języku polskim i ukraińskim. Te same informacje można znaleźć także na stronie internetowej projektu.

Realizacja projektu stanowi krok w kierunku ambitnego celu, jakim jest przywrócenie historycznego szlaku kolejowego. Efekty przedsięwzięcia mają potencjał, aby przyciągnąć inwestorów do poprawy infrastruktury, promując ją jako atrakcyjny produkt turystyczny. W ślad za tym oczekuje się, że turystyka kolejowa będzie miała pozytywny wpływ na gospodarkę regionu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna