Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Teraz razem — wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego

AKRONIM

TogetherNow

NUMER

PBU2/0968/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Powiat Łęczyński (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Rejonu Mikołajowskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 44 026,48 € DOFINANSOWANIE Z EIS 39 623,82 €
CZAS TRWANIA 11 miesięcy 01.01.2020 - 30.11.2020

Opis projektu

Granica między Polską a Ukrainą na przestrzeni wieków zmieniała swoją długość i przebieg, co sprawiło, że obszar ten był pełen wpływów narodowych i kulturowych. Liczne dwory i pałace, świątynie i cmentarze katolickie, prawosławne, unickie, żydowskie i ewangelickie, a także inne cenne zabytki przypominają o dawnej wielokulturowości pogranicza. Niestety niewielu turystów krajowych i zagranicznych zdaje sobie sprawę z istnienia tych niezwykłych obiektów lokalnego dziedzictwa historycznego i wybierają inne miejsca wypoczynku.

Projekt TogetherNow zmieni słaby wizerunek regionu, koncentrując się na promocji i informowaniu lokalnej społeczności i turystów powiatu łęczyckiego w Polsce i rejonu mikołajowskiego na Ukrainie o dziedzictwie kulturowo-historycznym. Obaj partnerzy będą realizować te działania poprzez organizację imprez otwartych (Dni Kultury) oraz wydanie różnych publikacji na ten temat. W ramach projektu powstaną również znakowane szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe. Dodatkowo powstanie wiele e-atrakcji, takich jak wirtualny spacer, śledzenie tras turystycznych przez GPS, mobilny przewodnik z opisem najważniejszych zabytków, dodatkowe zakładki na stronie internetowej oraz elektroniczne wersje publikacji.

Projekt TogetherNow trafi do turystów krajowych i zagranicznych, ale także do mieszkańców województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego ze względu na ich bliskie położenie, które pozytywnie wpływa na powiat łęczycki i rejon mikołajowski. Przyjezdni zwiedzający dwory, pałace, fortyfikacje, cmentarze wojenne i mogiły powstańców poznają ciekawą i burzliwą historię tych terenów. Doświadczenia i pomysły zebrane podczas realizacji zaowocują dalszą współpracą na rzecz rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego. Partnerzy projektu zgodnie zakładają, że turystyka historyczna może stać się jednym z wiodących sektorów ich gospodarki i źródłem dochodu dla mieszkańców tego pogranicza.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna