Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Teraz razem — wspólna promocja kultury i historii powiatu łęczyńskiego oraz rejonu mikołajowskiego

AKRONIM

TogetherNow

NUMER

PBU2/0968/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Powiat Łęczyński (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Rejonu Mikołajowskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 44 026,48 € DOFINANSOWANIE Z EIS 39 623,82 €
CZAS TRWANIA 11 miesięcy 01.01.2020 - 30.11.2020

Opis projektu

Granica między Polską a Ukrainą na przestrzeni wieków zmieniała swoją długość i przebieg, co sprawiło, że obszar ten był pełen wpływów narodowych i kulturowych. Liczne dwory i pałace, świątynie i cmentarze katolickie, prawosławne, unickie, żydowskie i ewangelickie, a także inne cenne zabytki przypominają o dawnej wielokulturowości pogranicza. Niestety niewielu turystów krajowych i zagranicznych zdaje sobie sprawę z istnienia tych niezwykłych obiektów lokalnego dziedzictwa historycznego i wybierają inne miejsca wypoczynku.

Projekt TogetherNow zmieni słaby wizerunek regionu, koncentrując się na promocji i informowaniu lokalnej społeczności i turystów powiatu łęczyckiego w Polsce i rejonu mikołajowskiego na Ukrainie o dziedzictwie kulturowo-historycznym. Obaj partnerzy będą realizować te działania poprzez organizację imprez otwartych (Dni Kultury) oraz wydanie różnych publikacji na ten temat. W ramach projektu powstaną również znakowane szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe. Dodatkowo powstanie wiele e-atrakcji, takich jak wirtualny spacer, śledzenie tras turystycznych przez GPS, mobilny przewodnik z opisem najważniejszych zabytków, dodatkowe zakładki na stronie internetowej oraz elektroniczne wersje publikacji.

Projekt TogetherNow trafi do turystów krajowych i zagranicznych, ale także do mieszkańców województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego ze względu na ich bliskie położenie, które pozytywnie wpływa na powiat łęczycki i rejon mikołajowski. Przyjezdni zwiedzający dwory, pałace, fortyfikacje, cmentarze wojenne i mogiły powstańców poznają ciekawą i burzliwą historię tych terenów. Doświadczenia i pomysły zebrane podczas realizacji zaowocują dalszą współpracą na rzecz rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego. Partnerzy projektu zgodnie zakładają, że turystyka historyczna może stać się jednym z wiodących sektorów ich gospodarki i źródłem dochodu dla mieszkańców tego pogranicza.

 

 

Rezultaty projektu


DZIEŃ KULTURY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ W ŁĘCZNEJ i MIKOŁAJOWIE

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Łęcznej partnerzy projektu zorganizowali plenerową wystawę fotograficzną prezentującą historyczne i kulturowe wartości rejonu mikołajowskiego. W wirtualnej konferencji projektu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk obu społeczności oraz eksperci w dziedzinie turystyki. Uczestnicy dyskutowali i wymieniali się doświadczeniami na temat promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego, a także rywalizowali w poświęconych temu konkursach.
W mediach społecznościowych Starostwa Powiatowego w Łęcznej zamieszczono 5 postów z ciekawostkami i pytaniami o najważniejsze zabytki powiatu łęczyńskiego i rejonu mikołajowskiego.

 

W holu Rady rejonu mikołajowskiego partnerzy zorganizowali wystawę fotograficzną prezentującą zabytki i obiekty kultury powiatu łęczyńskiego.
Wideokonferencja odbyła się w formule hybrydowej w Mikołajowie. Wzięli w niej udział przedstawiciele partnerów, eksperci ds. turystyki, urzędnicy państwowi, osoby publiczne. Podczas konferencji odbyła się dyskusja i wymiana doświadczeń w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego. Po konferencji uczestnicy w Mikołajowie mieli okazję skosztować polskiej regionalnej kuchni.

 


PUBLIKACJE

Wszystkie publikacje zostały wydane w trzech wersjach językowych – polskiej, ukraińskiej oraz angielskiej.

 •  PRZEWODNIK TURYSTYCZNY 

  Zawiera propozycję 4 tras rowerowych ułatwiających poznanie najważniejszych zabytków powiatu łęczyńskiego.

        "Powiat łęczyński. Przewodnik turystyczny dla rowerzystów"

 • MAPA TURYSTYCZNA

  Mapa turystyczna Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (powiat łęczyński i okolice) z zaznaczonymi najważniejszymi obiektami dziedzictwa kulturowego, ich opis i zdjęcia.

        "Powiat łęczyński. Mapa turystyczna dla rowerzystów"

 

 • MAPA TURYSTYCZNA 

  Na mapie umieszczone są najważniejsze obiekty dziedzictwa kulturowego wraz z opisami i zdjęciami.

        "Rejon mikołajowski"

 

 • ALBUM

  Album zawiera zdjęcia i krótkie opisy najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego znajdujących się na terenie powiatu łęczyńskiego.

        "Powiat łęczyński – podróż po wybranych obiektach dziedzictwa kulturowego i historycznego"

 

 • BROSZURA INFORMACYJNA 

  Zawiera informacje i zdjęcia trasy rowerowej prowadzącej przez obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytki rejonu mikołajowskiego.

        „Szlaki rejonu mikołajowskiego”

 


SOCIAL MEDIA

 

 • WIRTUALNY SPACER

Wirtualny spacer po 10 najważniejszych zabytkach znajdujących się na terenie powiatu łęczyńskiego

        wersja PL oraz EN

 

 • APLIKACJA MOBILNA

  Turystyczna aplikacja mobilna w wersji ukraińsko-angielskiej z opisem najważniejszych zabytków. Aplikacja mobilna zawiera najważniejsze informacje o trasach rowerowych oraz mapę turystyczną Rejonu mikołajowskiego.

      Android

      iOS

 


ŚCIEŻKI ROWEROWE

 • OZNAKOWANIE SZLAKÓW ROWEROWYCH

W celu ułatwienia turystom dostępu do zabytków znajdujących się w powiecie łęczyńskim i rejonie mikołajowskim oznakowane zostały dwa turystyczne szlaki rowerowe o łącznej długości ok. 60 km. Na początku, końcu i środku trasy umieszczone zostały metalowe tablice informacyjne z mapą trasy:

 • Kijany-Zawieprzyce-Dratów-Puchaczów – 43 km
 • Mikołajów-Rozdil – 13 km

 

 

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna