Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy

AKRONIM

ImTraPBU

NUMER

PBU1/0183/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-BY-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Jabłoń (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Gmina Milanów (Województwo lubelskie, Polska)
Gmina Rossosz (Województwo lubelskie, Polska)
Gmina Sosnówka (Województwo lubelskie, Polska)
Gmina Wisznice (Województwo lubelskie, Polska)
Powiat Parczewski (Województwo lubelskie, Polska)
Wiejski Komitet Wykonawczy w Znamience (Obwód brzeski, Białoruś)
Miejskie Przedsiębiorstwo Projektowania, Utrzymania, Naprawy i Budowy Dróg Lokalnych „Brestobldorstroy” (Obwód brzeski, Białoruś)
Rada Wsi Zabrodzie, Rejon ratnieński w obwodzie wołyńskim (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 601 885,77 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 441 697,20 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 04.07.2018 - 03.07.2020

Opis projektu

Wachlarz możliwości nawiązywania dobrych relacji biznesowych lub spędzania wakacji za granicą stał się łatwo dostępny dla mieszkańców pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego. Ludzie i granice są bardziej „otwarte” dla podróżnych, którzy zdobywają wiedzę i odwiedzają nieznane zakątki pogranicza. Oprócz wspólnej historii i obiektów dziedzictwa kraje mają te same wyzwania w zakresie komunikacji i rozwoju turystyki. Niska jakość dróg wydaje się być jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania.

Aby sprostać temu wzywaniu ustanowiono szerokie partnerstwo z Polską, Białorusią i Ukrainą. Projekt ImTraPBU ma na celu modernizację odcinków dróg w Polsce znajdujących się w gminach: Jabłoń, Milanów, Rossosz, Sosnówka, Wisznice, w powiecie parczewskim, na Białorusi (Znamienka) i na Ukrainie (Zabrodzie). W ramach projektu zostanie wybudowanych prawie 8 km nowych dróg, a przebudowanych lub zmodernizowanych – około 12 km. Ponadto planowane są również nowe chodniki, znaki drogowe i oznaczenia dróg. Wspólne spotkania partnerów dotyczące inwestycji będą doskonałą okazją do przekazania najlepszych praktyk, wymiany doświadczeń, zarządzania ryzykiem lub rozwiązania ewentualnych problemów. Opracowana wspólna strategia sieci transportowej będzie podstawą do dalszych wspólnych przedsięwzięć w tej dziedzinie. Działania promocyjne prowadzone we wszystkich trzech krajach będą obejmowały publikacje artykułów w lokalnej prasie i mediach regionalnych oraz posty na stronach internetowych rozpowszechniające efekty projektu wśród opinii publicznej.

Generalnie lepsza jakość infrastruktury transportowej będzie miała pozytywny wpływ na komunikację w strefie przygranicznej, czas podróży na odcinkach dróg zostanie skrócony nawet o 30%. W dłuższej perspektywie mieszkańcy, turyści, podmioty gospodarcze i przedsiębiorstwa skorzystają na poprawie warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wspólne pogranicze trzech krajów zwiększy dostępność dla inwestorów i gości, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia spójności społeczno-gospodarczej.

Aktualności z projektu

24 24 / 07 / 2020

Pierwsze dwa projekty „drogowe” zakończone!

Kolejne dwa projekty Programu PL–BY–UA zostały zakończone...
18 18 / 11 / 2019

Projekt tygodnia - ImTraPBU

Projekt stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane w regionach przygranicznych trzech krajów, dotyczące szczególnie niskiej dostępności komunikacyjnej, niskiej jakości infrastruktury drogowej i nieefektywnego systemu transportu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna