Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Transgraniczne polsko-białoruskie bezpieczeństwo. Wzmocnienie potencjału straży pożarnej i służb ratowniczych

AKRONIM

SAFETY

NUMER

LIP/0006/16

Rodzaj projektu

Duży Projekt Infrastrukturalny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Brzeski Urząd Obwodowy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś (Obwód brzeski, Białoruś)

BENEFICJENT

Grodzieński Urząd Obwodowy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś (Obwód grodzieński, Białoruś)
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej (Województwo lubelskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 4 571 670,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 3 931 179,00 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 01.09.2018 - 31.08.2021

Opis projektu

Obszar pogranicza charakteryzuje się unikatowym potencjałem przyrodniczym (Puszcza Białowieska, Doliny Bugu i Narwi). Jednocześnie takie czynniki jak międzynarodowe autostrady i trasy kolejowe, przejścia graniczne, oczyszczalnie ścieków, system gazociągów i ropociągów tranzytowych, podziemne magazyny gazu Pribuzhskoe (BY) stwarzają potencjalne zagrożenia na wielu obszarach. Ochrona okolicznej ludności i środowiska przed rozprzestrzeniającymi się pożarami oraz konsekwencjami katastrof transportowych i przemysłowych jest coraz większym problemem na transgranicznych obszarach Białorusi i Polski. Głównym celem projektu SAFETY jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludności oraz ochrona sektora społecznego i środowiska.

Projekt SAFETY wspiera tworzenie skutecznego wspólnego systemu monitorowania i szybkiej reakcji na różne sytuacje kryzysowe na obszarach transgranicznych Białorusi i Polski. W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa remizy strażackiej w Kamieńcu, zostaną utworzone i wyposażone dwa centra szkoleniowe dla ratowników w Brześciu i Grodnie. Zakupiony zostanie także specjalny sprzęt dla straży pożarnej w Brześciu i Kamieńcu.
Ponadto partnerzy zorganizują cykl szkoleń tematycznych dla strażaków-ratowników i zwiększą świadomość wśród mieszkańców regionów.

Dzięki osiągnięciu rezultatów projektu SAFETY poprawi się jakość życia mieszkańców, ponieważ wzrośnie bezpieczeństwo ludzi, mienia i przyrody na transgranicznych obszarach polsko-białoruskiego pogranicza. Projekt przyczyni się to do stworzenia regionu bardziej atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów i inwestorów.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna