Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie

AKRONIM

HealthyCities

NUMER

PBU1/0358/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Miasto Krosno (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Komitet Wykonawczy Rady Miasta Użhorod (Obwód zakarpacki, Ukraina)
Fundusz Rozwoju Współpracy Transgranicznej (Obwód zakarpacki, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 824 339,72 € DOFINANSOWANIE Z EIS 770 914,45 €
CZAS TRWANIA 62 miesięcy 12.10.2018 - 11.12.2023

Opis projektu

Obecnym wyzwaniem, przed którym stoją społeczności Krosna i Użhorodu, jest postępująca degradacja zdrowia psychicznego i fizycznego młodych ludzi, a także niewiedza społeczna w zakresie zdrowia. Raporty z ostatnich kilku lat pokazują, że ponad 30% pacjentów ma wady wzroku lub postawy, a 57% pacjentów w wieku 18+ ma choroby układu krążenia. Niewystarczające środki finansowe na zapobieganie tym chorobom skutkują niską świadomością zdrowotną mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego.

Projekt HealthyCities koncentruje się na wspieraniu obu regionów w proaktywnej kampanii zdrowotnej, ponieważ wykrycie pierwszych objawów pozwoli zapobiegać chorobom na bardzo wczesnym etapie. Jednym z jego głównych działań będzie przebadanie mieszkańców Krosna i Użhorodu – w szkołach obu miast zbadane zostaną m.in. wady postawy, wzroku i serca (EKG). Ponadto w Krośnie, wśród dorosłych zostaną przeprowadzone badania układu krążenia, natomiast w Użhorodzie zostaną wykonane testy słuchu i alergii u dzieci i młodzieży. Kolejna inicjatywa projektu przewiduje wyposażenie szkolnych gabinetów lekarskich po stronie ukraińskiej, zaś polskie szkoły zyskają nowe sprzęt pierwszej pomocy i gimnastyczny. W obu krajach zostaną rozpowszechnione kampanie edukacyjne: warsztaty pierwszej pomocy, promocja ćwiczeń fizycznych, wykłady dla nastolatków na temat zapobiegania uzależnieniom i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Publikacja ogłoszeń prasowych, artykułów internetowych i emisja krótkich spotów w lokalnym radiu wzmocnią przekaz.

Analiza porównawcza w Krośnie i Użhorodzie pozwoli na podjęcie odpowiednich działań zwiększających dostęp mieszkańców do opieki zdrowotnej. Personel medyczny zajmujący się programami zdrowotnymi będzie miał doskonałą okazję do wymiany wiedzy, co w przyszłości zmniejszy różnice w zakresie zdrowia publicznego po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej.

Aktualności z projektu

13 13 / 05 / 2020

Projekt tygodnia - HealthyCities

Projekt HealthyCities ma na celu poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci, młodzieży i osób starszych...

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna