Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa operacji zarządzania granicami na przejściach drogowych "Bruzgi" i "Brzostowica"

AKRONIM

Network

NUMER

PBU1/0683/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

GRANICE

PRIORYTET

4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Regionalny Urząd Celny w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

BENEFICJENT

Podlaski Urząd Wojewódzki (Województwo podlaskie, Polska)
Państwowy Komitet Celny Republiki Białoruś (Obwód miński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 071 843,17 € DOFINANSOWANIE Z EIS 964 658,85 €
CZAS TRWANIA 27 miesięcy 01.04.2019 - 30.06.2021

Opis projektu

Drogowe przejścia graniczne Kuźnica Białostocka–Bruzgi i Bobrowniki–Brzostowica należą do największych i najbardziej uczęszczanych na granicy polsko-białoruskiej. Obsługują ruch na osi Berlin–Warszawa–Białystok–Grodno. Niestety oba przejścia graniczne borykają się z opóźnieniami podczas odprawy celnej towarów i pasażerów. Jest to związane z rosnącym ruchem, ale także z przestarzałym i wolno działającym sprzętem celnym, który obniża wydajność i bezpieczeństwo. Niemożność przeprowadzenia niektórych rodzajów kontroli granicznych często ułatwia przemyt i nielegalne praktyki handlowe.

Partnerzy projektu Network postanowili sprostać temu wyzwaniu poprzez unowocześnienie zarządzania i bezpieczeństwa na granicy polsko-białoruskiej. W punkcie granicznym Bruzgi i Brzostowica urządzenia LAN (przełączniki i serwery) zostaną wymienione i połączone światłowodami zwiększającym prędkość transmisji danych. Zmodernizowany system komunikacji, komputery i urządzenia biurowe (routery i centralka telefoniczna, drukarki, kopiarki) przyspieszą odprawy celne. Nowoczesne urządzenia podtrzymujące zasilanie (UPS) ochronią nowy sprzęt również przed nagłymi przerwami w dostawie prądu. Ponadto integralność systemów informatycznych zostanie zapewniona w sieciowej pamięci masowej dzięki nowemu systemowi klastrowemu i kopii zapasowej online. Szkolenie pracowników straży granicznej odpowiedzialnych za nowe urządzenia, które odbędzie się w Mińsku na Białorusi, pomoże w bezproblemowej obsłudze sprzętu oraz odpowiedzialnym i szybkim podejmowaniu decyzji podczas pełnienia obowiązków.

Podsumowując, równolegle działania po obu stronach polsko-białoruskiej granicy skrócą czas kontroli celnej, zminimalizują liczbę awarii sprzętu i zwiększą bezpieczeństwo danych celnych i osobowych. Lepszy transport ludzi i towarów ożywi środowisko biznesu, przedsiębiorczość i kontakty gospodarcze podnosząc atrakcyjność regionu przygranicznego, budując długotrwałe relacje między mieszkańcami i podróżnymi z Polski i Białorusi.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna