Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego rzek pogranicza: Marychy i Czarnej Hańczy

AKRONIM

United4Nature

NUMER

PBU3/1047/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Miasto Sejny (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janka Kupały (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 39 390,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 35 451,00 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna