Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Pszczoły Karpackie – nasi dobrodzieje

AKRONIM

APIS

NUMER

PBU3/1121/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Kolegium Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Wyszni (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 54 995,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 48 945,00 €
CZAS TRWANIA 22 miesiące 01.09.2021 - 30.06.2023

Opis projektu

W ubiegłym stuleciu w ogrodach przydomowych często umieszczano ule, aby pszczoły miodne mogły zapylać rośliny. Niegdyś na wsi istniały liczne obszary przyrodnicze z wieloma gatunkami dzikich roślin, natomiast na terenach miejskich urządzano parki i ogrody. Dla owadów zapylających, takich jak pszczoły, dzisiejsze miasta i wsie z uprawianymi monokulturami, modnymi trawnikami i wszechobecnym betonem i asfaltem nie są najlepszymi miejscami do życia. Rozwój cywilizacji spowodował drastyczny spadek liczby naturalnych zapylaczy, w tym pszczoły miodnej.

Twórcy projektu APIS dostrzegają zagrożenia wynikające z wymierania zapylaczy i chcą promować nowe podejścia do przywracania różnorodności biologicznej oraz uświadamiać ludziom (w tym dzieciom i młodzieży) rolę, jaką w przyrodzie odgrywają owady zapylające. W Nowosielcach w Polsce i Wyszni na Ukrainie powstaną dwa Centra Edukacyjno-Turystyczno-Promocyjne Pszczół Karpackich, których zadaniem będzie promocja wspólnego polsko-ukraińskiego dziedzictwa przyrodniczego, w tym pszczół karpackich, oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu pszczelarstwa. W obu krajach odbędą się dwa warsztaty pszczelarskie skierowane do studentów i pasjonatów. W Polsce (gmina Zarszyn) powstanie także ścieżka edukacyjna (ok. 5 km) z obiektami przyrodniczymi związanymi z pszczołami i pszczelarstwem. Dwie imprezy promocyjne – Piknik Ekologiczny (UA) oraz Festiwal „Dni Karpackiej Pszczoły i Miodu” (PL) posłużą promocji dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania edukacyjne i rozrywkowe.

O realizacji projektu i wynikach będziemy informować za pośrednictwem mediów społecznościowych i 6 filmów promocyjnych.
Projekt wzmocni lokalne pszczelarstwo, co jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju regionalnego z wykorzystaniem narzędzi opartych na zrównoważonym rozwoju i różnorodności biologicznej. Przyczyni się także do stworzenia lepszego środowiska dla populacji zwierząt i roślin na obszarze transgranicznym.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna