Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na pograniczu województwa podlaskiego i rejonu grodzieńskiego

AKRONIM

DOPC

NUMER

PBU1/0039/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Miejskie Przedsiębiorstwo Projektowania, Naprawy i Budowy „Grodnoobldorstroj” w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 232 955,67 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 109 660,10 €
CZAS TRWANIA 20 miesięcy 01.12.2018 - 31.07.2020

Opis projektu

Droga H6054 ma kluczowe znaczenie dla komunikacji między Białorusią a Polską. Trasa zapewnia dostęp do popularnego obszaru parkowego Kanału Augustowskiego w Polsce, który został gruntownie odnowiony w ostatnich latach. Znaczna część drogi była już wyremontowana dzięki wsparciu z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007–2013, ale nadal jeden z odcinków wymaga natychmiastowych prac.

Partnerzy projektu DOPC postanowili zmierzyć się z niedostateczną dostępnością obwodu grodzieńskiego i odbudować odcinek drogi lokalnej nr H-6054 o długości 5,8 km łączącej miasta Racicze i Sopoćkinie w kierunku Kanału Augustowskiego. Prace budowlane obejmą ścieżkę rowerową, oświetlenie, siedem przepustów, cztery przystanki autobusowe oraz miejsca parkingowe na trasie. Ponadto, ze względu na zużycie sprzętu, białoruski partner kupi nowe maszyny do konserwacji dróg (ciągnik z kosiarką, maszynę do profilowania rowów, wywrotkę i pług śnieżny). Projekt obejmuje również wspólne działania promocyjne.

Wymiana doświadczeń między polskimi i białoruskimi partnerami przyniesie długofalowe korzyści społeczno-gospodarcze po obu stronach granicy. Projektowana droga, wraz z wcześniej odnowionymi odcinkami, stworzy jeden z głównych korytarzy komunikacyjnych dla ruchu bezwizowego między Polską a Białorusią, poprawiając przepustowość oraz przepływ ludzi i towarów przez granicę. Ponadto wzrośnie ogólne bezpieczeństwo i komfort kierowców dzięki oddzieleniu ruchu pieszego i rowerowego od samochodowego oraz zmniejszeniu hałasu i zanieczyszczenia, co poprawi także warunki życia mieszkańców. Czas podróży i transportu na tej części drogi zostanie skrócony o 8%. Atrakcyjny kierunek turystyczny, jakim jest Kanał Augustowski, będzie teraz bardziej dostępny zarówno dla turystów z Polski, jak i z Białorusi.

Aktualności z projektu

24 24 / 07 / 2020

Pierwsze dwa projekty „drogowe” zakończone!

Kolejne dwa projekty Programu PL–BY–UA zostały zakończone...
02 02 / 09 / 2019

Projekt tygodnia - DOPC

Projekt „Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na pograniczu województwa podlaskiego i rejonu grodzieńskiego” (akronim DOPC) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna