Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

4 pory roku - transgraniczne trasy turystyczne

AKRONIM

4_SEASONS

NUMER

PBU2/0813/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Wołyński Obwodowy Fundusz Wsparcia Biznesu (Obwód wołyński, Ukraina)

BENEFICJENT

Gmina Cieszanów (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 65 970,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 373,00 €
CZAS TRWANIA 15 miesięcy 01.03.2020 - 31.05.2021

Opis projektu

Krajobraz terenów przygranicznych Polski i Ukrainy tworzą wyżyny poprzecinane dolinami i wąwozami. Znaczną część tego terytorium pokrywają lasy, mokradła i bagna. Malownicze pejzaże, nietknięta przyroda i autentyczna kultura to główne atuty tych terenów. Jednakże brak konkurencyjnej oferty turystycznej i skutecznej promocji skutkuje słabym napływem turystów i niedostatecznym rozwojem gospodarczym. Przykładem może być pojezierze wołyńskie, gdzie sezon turystyczny ogranicza się tylko do miesięcy letnich.

Celem projektu 4_SEASONS było zaprezentowanie bogactwa i różnorodności obszaru przygranicznego oraz zwiększenie jego atrakcyjności. Partnerzy projektu postawili sobie za cel stworzenie konkurencyjnego transgranicznego produktu turystycznego, tj. ośmiu nowych tras turystycznych w obwodzie wołyńskim i województwie podkarpackim. Koncepcje szlaków powstały w ramach otwartego konkursu przeprowadzonego na obszarze objętym projektem. Po stronie polskiej wybrano trasy: ornitologiczną, biegową, grzybiarską i szlakiem dawnych PGR-ów. Na Ukrainie wybrane trasy obejmowały spływy kajakowe i wycieczki łodzią po parkach narodowych, zimową wędrówkę po lesie i wyprawę związaną z miodem.  Co ważne, każda trasa została zaprojektowana na inną porę roku, tak aby sezon turystyczny mógł trwać przez cały rok. Zwycięskie zespoły zostały zaproszone do udziału w "Mikserze Turystycznym", który był okazją do budowania sieci kontaktów, wymiany doświadczeń i zdobycia wiedzy na temat tego, jak skutecznie promować swoje produkty turystyczne.  W ramach kampanii promocyjnej nakręcono 9 krótkich filmów promocyjnych, opublikowano i rozdystrybuowano przewodnik turystyczny oraz broszurę. Ponadto wzdłuż nowych tras zainstalowano tablice informacyjne z kodami QR.

Dzięki realizacji projektu, turyści odwiedzający Cieszanów i Wołyń mogą korzystać z nowej oferty turystycznej dostępnej przez cały rok. Duże zaangażowanie społeczności lokalnych zapewni trwałość projektu, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie napływu turystów.

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna