Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

4 pory roku - transgraniczne trasy turystyczne

AKRONIM

4_SEASONS

NUMER

PBU2/0813/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Wołyński Obwodowy Fundusz Wsparcia Biznesu (Obwód wołyński, Ukraina)

BENEFICJENT

Gmina Cieszanów (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 65 299,16 € DOFINANSOWANIE Z EIS 58 769,24 €
CZAS TRWANIA 15 miesięcy 01.03.2020 - 31.05.2021

Opis projektu

Krajobraz terenów przygranicznych Polski i Ukrainy tworzą wyżyny poprzecinane dolinami i wąwozami. Znaczną część tego terytorium pokrywają lasy, mokradła i bagna. Malownicze pejzaże, nietknięta przyroda i autentyczna kultura to główne atuty tych terenów. Jednakże brak konkurencyjnej oferty turystycznej i skutecznej promocji skutkuje niewielkim napływem turystów i niedostatecznym rozwojem gospodarczym. Przykładem może być pojezierze wołyńskie, gdzie sezon turystyczny ogranicza się tylko do miesięcy letnich.

Celem projektu 4_SEASONS jest zaprezentowanie bogactwa i różnorodności obszaru przygranicznego oraz zwiększenie jego atrakcyjności. Partnerzy projektu zamierzają stworzyć konkurencyjny transgraniczny produkt turystyczny, tj. osiem nowych szlaków turystycznych na terenie obwodu wołyńskiego i województwa podkarpackiego. Koncepcje szlaków zostaną wygenerowane w ramach otwartego konkursu organizowanego na obszarze objętym projektem. Jego uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi historiami o zapomnianych lub nieznanych miejscach oraz stworzyć produkty turystyczne w oparciu o swoje zainteresowania (np. eko-trasy dla miłośników wędrówek lub rowerzystów, trasy questowe itp.). Co ważne, każda trasa będzie zaprojektowana na inną porę roku, co spowoduje, że sezon turystyczny będzie mógł trwać przez cały rok. 20 osób z Polski i tyle samo z Ukrainy zostanie zaproszonych do udziału w „Turystycznym Mikserze”, który będzie okazją do nawiązania kontaktów oraz zdobywania i dzielenia się wiedzą o tym, jak skutecznie popularyzować regiony przygraniczne. W ramach akcji promocyjnej powstanie 9 krótkich filmów, wydany i dystrybuowany będzie przewodnik turystyczny i broszura, a na nowych trasach zostanie zamontowanych 40 tablic informacyjnych zaopatrzonych w kody QR.

Dzięki realizacji projektu, turyści odwiedzający Cieszanów i Wołyń będą mogli korzystać z nowej oferty turystycznej dostępnej przez cały rok. Silne zaangażowanie społeczności lokalnych zapewni trwałość projektu, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie napływu turystów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna