Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Kultura Regionu Puszczy Białowieskiej - poprzez wspólne dziedzictwo ku współpracy transgranicznej

AKRONIM

NowBelovezha

NUMER

PBU3/1069/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Prużańskiego (Obwód brzeski, Białoruś)

BENEFICJENT

Hajnowski Dom Kultury (Województwo podlaskie, Polska)
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (Województwo podlaskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 660,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 999,00 €
CZAS TRWANIA 10 miesięcy 01.01.2022 - 31.10.2022

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna