Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Muzea pogranicza - przestrzeń dialogu międzykulturowego

AKRONIM

SPIDI

NUMER

PBU3/1093/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Wołyńska Rada Obwodowa (Obwód wołyński, Ukraina)

BENEFICJENT

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (Województwo podkarpackie, Polska)
NGO "Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych" (Obwód wołyński, Ukraina)
Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 60 478,82 € DOFINANSOWANIE Z EIS 54 430,90 €
CZAS TRWANIA 14 miesięcy 01.11.2021 - 31.12.2022

Opis projektu

Muzea to miejsca, w których można poczuć przeszłość, zobaczyć teraźniejszość i spojrzeć w przyszłość. To potężne ośrodki edukacji i nauki, odpowiedzialne za kształtowanie pamięci historycznej i tożsamości narodowej. Obecnie placówki muzealne to nie tylko miejsca przechowywania eksponatów, ale także instytucje, które świadczą szeroki zakres usług, organizują czas wolny oraz realizują liczne projekty kulturalne i społeczne. Aby być atrakcyjnymi dla różnych kategorii zwiedzających, muzea muszą nadążać za duchem czasu, stosować nowoczesne podejście i być dostępne dla wszystkich.

Niestety, większość muzeów na pograniczu ukraińsko-polskim, zwłaszcza tych w mniejszych miejscowościach nie jest w stanie sprostać wyzwaniom współczesności. Projekt SPIDI ma na celu poprawę tej sytuacji. Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku (UA) i Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (PL) nawiążą intensywny dialog międzykulturowy i zwiększą swoją atrakcyjność dla zwiedzających. Jednym z kluczowych elementów projektu jest poprawa dostępności muzeów dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe działania obejmują stworzenie strony internetowej, publikację katalogu najlepszych eksponatów obu placówek, realizację filmów promocyjnych oraz organizację wystaw tematycznych na Ukrainie i w Polsce. Z kolei szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników muzeów pozwolą zwiększyć ich możliwości w zakresie lepszej obsługi różnych kategorii zwiedzających oraz skutecznej promocji muzeów.

Dzięki projektowi SPIDI muzea będą mogły przyczynić się do promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego swoich regionów, zaktywizować społeczność do dialogu kulturowego oraz pobudzić zainteresowanie lokalną kulturą i historią. Dzięki temu oba regiony staną się bardziej atrakcyjne i konkurencyjne pod względem turystycznym.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna