Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej

AKRONIM

Pavilions

NUMER

PBU1/0569/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

GRANICE

PRIORYTET

4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Wojewoda Podlaski (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Państwowy Komitet Celny Republiki Białoruś (Obwód miński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 106 336,91 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 896 297,22 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 11.07.2018 - 10.07.2020

Opis projektu

Przejście drogowe Kuźnica Białostocka–Bruzgi jest jednym z największych na granicy polsko-białoruskiej. Ma charakter strategiczny nie tylko ze względu na duży ruch ludzi i towarów, ale także z uwagi na położenie obok kolejowego przejścia granicznego. Ze względu na dużą liczbę ciężarówek, samochodów i autokarów konieczne jest dostosowanie systemu komunikacji po obu stronach przejścia. Zdolność odprawy celnej pojazdów ciężkich jest obecnie ograniczona ze względu na niestandardowe pawilony kontroli, które uniemożliwiają jednoczesną odprawę ciężarówek przez Straż Graniczną i Izbę Celną.

Projekt Pavilions ma na celu zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa pasażerów przekraczających granicę w Kuźnicy Białostockiej–Bruzgach. W ramach prac planowana jest przebudowa czterech i postawienie dwóch nowych pawilonów kontroli paszportowo-celnej wraz z potrzebnymi instalacjami i wagami dynamicznymi. Istniejące budynki zostaną rozebrane i w ich miejsce powstaną nowe, o wyższych parametrach, dzięki czemu będzie możliwa obsługa dwóch ciężarówek jednocześnie. Wszystkie pomieszczenia zostaną podłączone do jednego systemu teletechnicznego – dane dotyczące odprawy celnej i paszportu zostaną skierowane do obszarów kontroli wtórnej, gdzie będą szczegółowo kontrolowane. W rezultacie możliwa będzie jednoczesna kontrola pojazdów ciężkich przez Straż Graniczną i Izbę Celną, towary będą ważone dokładniej, a nadmierne ładunki zostaną wyeliminowane.

W efekcie liczba pojazdów przejeżdżających przez przejście graniczne Kuźnica Białostocka–Bruzgi wzrośnie prawie dwukrotnie (z 1120 do 2160 dziennie), ułatwiając ruch, a także wzmacniając kontakty handlowe i biznesowe w obu krajach. Wyższa jakość odpraw spełni standardy strefy Schengen. Wszystkie działania w ramach projektu przyczynią się również do zapobiegania nielegalnej migracji, zwalczania przemytu, zwalczania przestępczości zorganizowanej, a także przeciwdziałania nielegalnemu handlowi. Krótsze i skuteczniejsze kontrole zwiększą liczbę odprawionych pojazdów, osób i towarów na granicy polsko-białoruskiej.

Galeria

Aktualności z projektu

17 17 / 07 / 2020

Pierwsze dwa graniczne projekty zakończone

Miło nam poinformować, że...
10 10 / 05 / 2019

Projekt tygodnia - PAVILIONS

Projekt „Przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej”, akronim PAVILIONS, jest realizowany w ramach Celu Tematycznego Granice. Beneficjentem wiodącym jest Wojewoda Podlaski (PL), a partnerem Państwowy Komitet Ceł Republiki Białoruś w Mińsku.   

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna