Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej

AKRONIM

Ourbetterstreet

NUMER

PBU1/0145/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Przedsiębiorstwo Utrzymania Dróg w Brześciu (Obwód brzeski, Białoruś)

BENEFICJENT

Miasto Biała Podlaska (Województwo lubelskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 018 789,93 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 816 910,94 €
CZAS TRWANIA 27 miesięcy 01.03.2019 - 31.05.2021

Opis projektu

Wykorzystanie transportu samochodowego jest coraz większe, również na obszarach przygranicznych, gdzie ruch osób i towarów jest bardziej intensywny. Jednak obecna przepustowość dróg po obu stronach granicy nie jest dostosowana do tego trendu, co prowadzi do większej liczby wypadków samochodowych i degradacji środowiska. Brześć i Biała Podlaska stanęły w obliczu podobnych problemów dotykających podróżnych przejeżdżających przez przejścia graniczne Terespol–Brześć lub Kukuryki–Kozłowicze.

Projekt OurBetterStreet poprawił infrastrukturę transportową i dostępność w tych miastach poprzez przebudowę 11,3 km drogi w Brześciu i 1,155 km w Białej Podlaskiej. W Brześciu przebudowano siedem skrzyżowań na trasie Warszawa–Moskwa. Ponadto zainstalowano Inteligentny System Transportowy (ITS), który skraca czas podróży poprzez dostosowanie do natężenia ruchu. Przebudowa obejmowała zakup sprzętu, prace budowlane, instalacyjne i wdrożenie. Natomiast w Białej Podlaskiej zostały wyremontowane dwa skrzyżowania w obrębie drogi krajowej nr 2. Wybudowano osiem dodatkowych ciągów komunikacyjnych i dwa ronda, odświeżono konstrukcję drogi wraz z systemem odwodnienia, wybudowano nowe chodniki, zamontowano oświetlenie drogowe i oznakowanie. Partnerzy przeprowadzili również kampanię społeczną dotyczącą pierwszej pomocy i bezpieczeństwa rowerzystów podnoszącą świadomość na temat przyjaznego transportu oraz bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania na drodze. Wspólne publikacje artykułów, broszur i wiadomości na stronie internetowej zaprezentowały korzyści płynące z projektu mieszkańcom i odwiedzającym po obu stronach granicy.

Projekt OurBetterStreet prowadzi do zmniejszenia liczby wypadków i skrócenia czasu podróży na trasach w Brześciu i Białej Podlaskiej. Zwiększona przepustowość sieci drogowej poprawia tranzyt i sprawia, że jest on bardziej przyjazny dla środowiska. Ponadto przebudowa dróg w dłuższej perspektywie zwiększy potencjał inwestycyjny w obu miastach.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna