Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej

AKRONIM

Ourbetterstreet

NUMER

PBU1/0145/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Przedsiębiorstwo Utrzymania Dróg w Brześciu (Obwód brzeski, Białoruś)

BENEFICJENT

Miasto Biała Podlaska (Województwo lubelskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 018 789,93 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 816 910,94 €
CZAS TRWANIA 27 miesięcy 01.03.2019 - 31.05.2021

Opis projektu

Wykorzystanie transportu samochodowego stale wzrasta, także na obszarach przygranicznych, gdzie ruch ludzi i towarów jest bardziej intensywny. Jednak obecna przepustowość dróg po obu stronach granicy nie jest dostosowana do tego trendu, co prowadzi do większej liczby wypadków samochodowych i degradacji środowiska. Brześć i Biała Podlaska napotykają podobne problemy w odniesieniu do osób podróżujących przez przejścia graniczne Terespol–Brześć lub Kukuryki–Kozłowicze.

Projekt OurBetterStreet ma poprawić infrastrukturę transportową i dostępność w tych miastach dzięki przebudowie drogi o długości 11,3 km w Brześciu i 1,6 km w Białej Podlaskiej. W mieście Brześć zostanie przebudowanych siedem skrzyżowań na trasie Warszawa–Moskwa. Ponadto zostanie zainstalowany Inteligentny System Transportowy (ITS), który skróci czas podróży poprzez precyzyjne dostosowanie trybu sterowania ruchem. Przebudowa będzie obejmować zakup sprzętu, prace budowlane, instalacyjne i wdrożeniowe. Z kolei w Białej Podlaskiej zostaną odnowione dwa skrzyżowania w obrębie drogi krajowej nr 2. Powstanie osiem dodatkowych pasów ruchu i dwa ronda, odnowiona zostanie konstrukcja drogi wraz z systemem odwadniającym, zbudowane zostaną nowe chodniki, zamontowane będzie oświetlenie i znaki drogowe. Partnerzy planują również kampanię publiczną podnoszącą świadomość na temat przyjaznego transportu, a także bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania na drodze poprzez przeprowadzenie kursów „Pierwsza pomoc” oraz „Bezpieczeństwo i jazda na rowerze”. Wspólne publikacje artykułów, broszur i aktualności na stronie internetowej posłużą zaprezentowaniu korzyści płynących z projektu mieszkańcom i odwiedzającym po obu stronach granicy.

Projekt OurBetterStreet przyczyni się do zmniejszenia liczby wypadków i skrócenia czasu podróży na drogach w Brześciu i Białej Podlaskiej. Zwiększona przepustowość sieci transportowej poprawi ruch tranzytowy, co będzie bardziej przyjazne dla środowiska. Wreszcie, przebudowa dróg w dłuższej perspektywie zwiększy potencjał inwestycyjny obu miejsc.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna