Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej "Kanał Augustowski"

AKRONIM

CanalCluster

NUMER

PBU2/0971/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Płaska (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Zarząd Wsi Sopoćkinie (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 71 570,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 639,28 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy 01.08.2021 - 31.07.2022

Opis projektu

Działania projektu rozciągają się wzdłuż Kanału Augustowskiego - wyjątkowego dzieła hydrotechnicznego z XIX wieku. Łączy on Wisłę (PL) z Niemnem (BY) i jest kandydatem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Głównym problemem tego obszaru jest niska konkurencyjność, ubogi zakres lokalnych usług turystycznych, brak „transgranicznych” produktów turystycznych i krótki średni czas pobytu przyjezdnych.

Koncepcja CanalCluster jest efektem współpracy transgranicznej w ramach realizowanego wcześniej, w perspektywie 2007-2013, projektu. Korzystając z osiągniętych wyników i zdobytego doświadczenia, projektowi partnerzy zgodzili się rozwijać współpracę transgraniczną w zakresie promocji turystyki kulturowej wzdłuż Kanału Augustowskiego. Zamierzają osiągnąć swoje cele organizując wspólny kajakowy rejs studyjny, opracowując strategię rozwoju produktu oraz tworząc klaster odpowiedzialny za przyszłe zarządzanie i promocję tworzonego produktu turystycznego – pierwszej bezwizowej trasy turystycznej przez polsko-białoruską granicę, Drogą Wodną Kanału Augustowskiego. Spływ Kanałem Augustowskim kierowany jest do przedstawicieli branży turystycznej i potrwa cztery dni - dwa dni w Polsce i dwa dni na Białorusi. Działaniom projektu towarzyszyć będzie akcja promocyjna obejmująca album ze zdjęciami, przewodnik, cztery spoty oraz zestaw gadżetów kajakowych. Planowane jest również zorganizowanie konferencji zamykającej pn. „Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej - Kanał Augustowski”. Uroczystość podpisania Porozumienia o Transgranicznym Klastrze Turystyki przez wszystkich członków inicjatywy będzie istotnym etapem tego wydarzenia i formalnie rozpocznie działalność Klastra.

W ten sposób projekt tworzy stabilną platformę współpracy transgranicznej - sieć instytucji pogranicza związanych ze zrównoważoną turystyką, która wzmacnia relacje gospodarcze w regionie. Dlatego też w dłuższej perspektywie działania klastra połączone z wysiłkami jego członków zwiększą możliwości władz i podmiotów świadczących usługi turystyczne oraz podniosą atrakcyjność Kanału Augustowskiego po obu stronach granicy.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna