Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna

AKRONIM

OncoUrology

NUMER

PBU1/0266/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Szpital Uniwersytecki w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 962 601,81 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 766 341,63 €
CZAS TRWANIA 30 miesięcy 01.11.2019 - 30.04.2022

Opis projektu

Liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób onko-urologicznych w rejonie Białegostoku  i Grodna w ciągu ostatnich lat stale rośnie. Sytuacja ta powoduje większe zapotrzebowanie na interwencje chirurgiczne i hospitalizację leczniczą. Według prognoz szpitali liczba nowych nowotworów wzrośnie jeszcze bardziej (w odniesieniu do raka prostaty o 29%, raka pęcherza o 22% do 2029 r. w woj. podlaskim). Słaby dostęp do diagnostyki i leczenia oraz niewystarczająca wiedza z zakresu profilaktyki skutkują znacznie wyższym niż w Unii Europejskiej wskaźnikiem umieralności i niższą jakością życia na pograniczu polsko-białoruskim.

Projekt OncoUrology odpowiada na potrzeby mieszkańców tych regionów. Poprzez wprowadzenie nowych metod leczenia i diagnostyki chorób onko-urologicznych partnerzy poprawią dla pacjentów jakość usług medycznych. Dla szpitali w Białymstoku i Grodnie zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt – urządzenia dla oddziału chirurgicznego i urologicznego: endourologiczne, laparoskopowe, endoskopowe (np. narzędzia chirurgiczne, USG, defibrylatory, cystoskopia i aparaty do urodynamiki, systemy wideo, w tym promieniowanie rentgenowskie i wiele innych). Szpital w Białymstoku dodatkowo zakupi aparaturę do biopsji i resekcji węzłów chłonnych. Dla pracowników obu placówek zostaną zorganizowane spotkania tematyczne w celu wymiany wiedzy i doświadczeń. Ponadto dla mieszkańców zostaną zorganizowane profilaktyczne akcje „otwartych drzwi”, podczas których odbędą się spotkania z lekarzami, badania PSA, USG i inne testy. Ogłoszenia prasowe i telewizyjne wzmocnią przekaz profilaktyki raka.

Nowe umiejętności nabyte przez personel medyczny dzięki realizacji projektu OncoUrology w połączeniu z nowoczesnym wyposażeniem medycznym przełożą się na lepszy dostęp do opieki zdrowotnej w regionach białostockim i grodzieńskim. Badania onko-urologiczne i zaawansowane technologicznie operacje wspomagane profilaktyką stworzą nowe standardy jakości i bezpieczeństwa dla społeczności pogranicza polsko-białoruskiego.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna