Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Badania i rewitalizacja miejskiego folkloru jako głównego elementu uroczystości w byłych miasteczkach żydowskich

AKRONIM

SHTETLFEST

NUMER

PBU2/0976/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Państwowy Ośrodek Zajęć Pozaszkolnych „Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży Rejonu Borysowskiego" (Obwód miński, Białoruś)

BENEFICJENT

Fundacja "Teatr Latarnia" (Województwo podlaskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 46 027,17 € DOFINANSOWANIE Z EIS 41 424,45 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 01.09.2020 - 31.08.2022

Opis projektu

W wyniku zdarzeń historycznych ubiegłego stulecia, migracji mieszkańców wsi do miast oraz zaniku charakterystycznej dla miasta (miasteczka, sztetlu) społeczności żydowskiej, zniknęły również sztetle. Wraz z nimi także miejski folklor i tradycyjne obrzędy, stanowiące symboliczną wartość jednoczącą różnorodną społeczność miejską. Jednocześnie żydowski folklor miejski jest słabo znany i trudno dostępny ze względu na wydarzenia II wojny światowej, masową emigrację Żydów i zamknięty charakter społeczności żydowskiej, która przed wojną stanowiła blisko połowę (a w niektórych miejscowościach nawet do 80-90%) ludności zamieszkującej obszar objęty Programem.

Na szczęście współcześni etnografowie i działacze kulturalni z obszaru Programu badają i propagują folklor wiejski, o czym świadczy przede wszystkim rozwój ruchu tańca tradycyjnego, publikowanie pieśni ludowych, powstawanie zespołów muzycznych, a także tworzenie wspólnot etnograficznych i organizacja festiwali związanych z tradycyjną kulturą białorusko-polską.

Ideą projektu SHTETLFEST jest stworzenie międzynarodowego szlaku SHTETLFEST BY-PL, który obejmie 6 byłych białorusko-polskich sztetli żydowskich i będzie promować materialną i niematerialną spuściznę Żydów. Partnerzy projektu zorganizują badania terenowe w celu zidentyfikowania i zebrania foto- i wideo-narracyjnych materiałów etnograficznych. Wyniki badań posłużą do zaprojektowania zawierającego wysokiej jakości materiały wizualne, tekstowe i dźwiękowe podręcznika „Shtetl Fest”, który będzie wykorzystywany do promocji trasy turystycznej. Jedno z miejsc zostanie zaprezentowane podczas interaktywnej imprezy – plenerowego festiwalu „SHTETL FOLK FEST” w dawnym sztetlu w Izabelinie (Białoruś). Takie wydarzenie będzie się odbywać co roku w innym miejscu.

W ten sposób projekt pozytywnie wpłynie na jakość transgranicznej komunikacji międzykulturowej i rozwój wspólnot kulturowych w gminach. W efekcie przyczyni się do promocji kultury miejskiej jako symbolicznej wartości jednoczącej wielowarstwową społeczność miejską poprzez folklor sztetlu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna