Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym

AKRONIM

BAMS

NUMER

PBU1/0766/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Zakład Opieki Zdrowotnej "Obwodowy Szpital Pediatryczny w Brześciu" (Obwód brzeski, Białoruś)

BENEFICJENT

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łosicach (Województwo mazowieckie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 104 148,80 € DOFINANSOWANIE Z EIS 993 733,92 €
CZAS TRWANIA 26 miesięcy 01.07.2019 - 31.08.2021

Opis projektu

W ostatnich latach, zarówno w Łosicach i okolicy jak i w obwodzie brzeskim, odnotowano wzrost liczby zachorowań wśród mieszkańców, w tym dzieci. Placówki medyczne obu obszarów nie zapewniają wystarczającej opieki zdrowotnej, ponieważ borykają się z problemem przestarzałego sprzętu medycznego. Innym palącym problemem jest brak środków na opiekę paliatywną.

Szpitale w Brześciu i Łosicach postanowiły stworzyć lepsze warunki dla swoich pacjentów. W Brześciu zostanie przeprowadzona modernizacja systemu zaopatrzenia w tlen, połączona z zakupem nowego sprzętu i remontem. Placówka w Łosicach otrzyma specjalistyczny sprzęt do diagnozy nowotworów i chorób serca, badań mammograficznych, USG i instalację tlenową. Dodatkowo zorganizowane zostaną wyjazdy studyjne dla lekarzy z obu krajów, w tym warsztaty z chorymi dziećmi. Szkolenia i wymiana doświadczeń w ramach projektu są bardzo ważnymi elementami usprawniającymi usługi medyczne. Kolejne wyzwanie projektu – opieka paliatywna nad dziećmi – wymaga stałego nadzoru w placówkach medycznych i w domu. Lepszą jakość takiej opieki w szpitalach można uzyskać poprzez zakup niezbędnego sprzętu, łóżek paliatywnych i specjalistycznego pojazdu do transportu. W szpitalu w Brześciu powstanie również „Klub Krewnych”, w którym rodziny chorych dzieci będą mogły liczyć na wsparcie psychologów i innych specjalistów. Ponadto projekt zaangażuje wolontariuszy do pomocy przy dziecięcej opiece paliatywnej w obu miastach. Co więcej, na obszarze projektu zostanie przeprowadzona kampania promująca zdrowy styl życia.

Dzięki realizacji projektu BAMS pacjenci z Brześcia i Łosic, w tym dzieci, zyskają bezpłatny dostęp do nowoczesnych usług medycznych. Partnerzy projektu podzielą się swoimi doświadczeniami w wybranych obszarach opieki zdrowotnej, wprowadzając innowacje i poszerzając zakres usług. Współpraca ma być kontynuowana także po zakończeniu projektu

Galeria

Aktualności z projektu

15 15 / 03 / 2021

Projekt tygodnia - BAMS

Zakład Opieki Zdrowotnej Obwodowy Szpital Pediatryczny w Brześciu...
12 12 / 11 / 2020

Wywiad radiowy z projektem BAMS

Mamy przyjemność zaprosić Was...

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna