Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej (Segment Północny)

AKRONIM

IBSSNorth

NUMER

PBU1/0206/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

GRANICE

PRIORYTET

4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

BENEFICJENT

Łucki Oddział Straży Granicznej Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Obwód wołyński, Ukraina)
Nadbużański Oddział Straży Granicznej (Województwo lubelskie, Polska)
Komenda Główna Straży Granicznej (Województwo mazowieckie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 451 877,20 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 206 689,48 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 06.11.2018 - 05.11.2021

Opis projektu

Nielegalne przekraczanie granicy i podobne formy przestępczości to główne problemy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej we wschodniej części Polski. Podejrzana działalność na granicy polsko-ukraińskiej może przybrać formę nielegalnego przepływu, zmiany taktyki przestępców i nowych metod przemytu, takich jak wykorzystanie małych samolotów, które latają nisko i poza zasięgiem radarów. Niedostateczne środki techniczne nie są w stanie wyeliminować takich przypadków.

Celem projektu IBSSNorth, podobnie jak IBSSSouth, jest wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony granicy polsko-ukraińskiej poprzez zastosowanie skutecznych metod nadzoru, ale w innej części pogranicza. To działanie ułatwi nowoczesny sprzęt zapewniający monitorowanie granicy państwowej na wysokim poziomie oraz bieżące informowanie o nielegalnych próbach jej przekroczenia. IBSSNorth angażuje partnerów z obu krajów i jest skierowany do oddziałów straży granicznej w środkowej części Polski (województwo lubelskie) i północnej części Ukrainy (obwód wołyński). W ramach projektu Nadbużański Oddział Straży Granicznej (PL) został wyposażony w 17 chłodzonych kamer termowizyjnych, 22 przenośne radiotelefony oraz mobilny system termowizyjny. Łucki Oddział Straży Granicznej (UA) zakupił 8 pojazdów patrolowych, 3 zestawy termograficzne i 148 radiostacji. Partnerzy przeprowadzili również szkolenia i spotkania dotyczące skuteczności wymiany informacji i organizacji wspólnego patrolowania, a także promocji po obu stronach granicy.

Lokalni mieszkańcy są grupą, która najbardziej skorzystała na realizacji projektu IBSSNorth – ich poczucie bezpieczeństwa znacznie wzrosło. Wartością dodaną jest rozwój turystyki i lepsze możliwości biznesowe na poziomie regionalnym. Wspólna realizacja projektu przez służby graniczne obu krajów nie tylko poprawi efektywność ich działań, ale także wzmocni partnerstwo i współpracę między Polską a Ukrainą.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna