Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Polsko-białoruskie spotkania kultur pogranicza

AKRONIM

MeetCul

NUMER

PBU2/0800/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Tuczna (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Zarząd Wsi Damaczów (Obwód brzeski, Białoruś)
Zarząd Wsi Klejniki (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 59 895,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 53 905,50 €
CZAS TRWANIA 5 miesięcy 01.05.2023 - 30.09.2023

Opis projektu

Polska gmina Tuczna oraz białoruskie Klejniki i Damaczów leżą  bardzo blisko granicy i mają wspólne korzenie kulturowe. Pomimo ich  geograficznego położenia i pochodzenia, współpraca pomiędzy samorządami lokalnymi nie jest satysfakcjonująca, szczególnie w sferze kultury. Słaba promocja obiektów dziedzictwa kulturowego, brak tras i publikacji dla turystów, które prezentowałyby najważniejsze atrakcje, nie zachęcały jak dotąd  do odwiedzania tego obszaru. Z kolei, ograniczone doświadczenie we współpracy, niskie finansowanie wspólnych projektów, trudności komunikacyjne, czynniki polityczne i społeczne sprawiły, że lokalne instytucje z Polski i Białorusi nie wykorzystują odpowiednio potencjału kulturowego regionu. W rezultacie stare tradycje i zwyczaje powoli zanikają. 

W odpowiedzi na tę sytuację, gminy Tuczna, Klejniki i Damaczów stworzyły projekt MeetCul, ukierunkowany na rozwój współpracy pomiędzy polskimi i białoruskimi samorządami lokalnymi na rzecz zachowania i popularyzacji wspólnego dziedzictwa kulturowego regionu przygranicznego.

W tym celu partnerzy planują zorganizować różne działania kulturalne i integracyjne. Prawie 200-kilometrowy, przebiegający przez trzy gminy, Transgraniczny Rajd Rowerowy to tylko jedna z nich. Festiwal Zabaw i Gier Ludowych w Damaczewie,  Noc Świętojańska w Klejnikach oraz  Festiwal Folkloru Pogranicza  w Tucznej przyciągną tysiące uczestników. Imprezy wypromują tradycje ludowe i atrakcje turystyczne gmin partnerskich, towarzyszyć im  będą także publikacje promocyjne opisujące dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu.

Organizowane imprezy i warsztaty będą okazją do nawiązania lepszych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy muzykami, artystami i profesjonalistami po obu stronach granicy, tworząc podstawę do dalszej współpracy w zakresie ochrony i promocji  dziedzictwa kulturowego. Doświadczenia zdobyte przez partnerów podczas współpracy zaowocują kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami w dziedzinie kultury na obszarze pogranicza.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna