Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie sejneńskim i rejonie grodzieńskim

AKRONIM

CrossGovernance

NUMER

PBU1/0320/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Powiat Sejneński (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Komitet Wykonawczy Rejonu Grodzieńskiego (Obwód grodzieński, Białoruś)
Miejskie Przedsiębiorstwo Projektowania, Naprawy i Budowy „Grodnoobldorstroj” w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 493 249,62 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 243 924,66 €
CZAS TRWANIA 27 miesięcy 01.02.2019 - 30.04.2021

Opis projektu

Powiat sejneński w Polsce i rejon grodzieński na Białorusi mają do zaoferowania wiele atrakcji turystycznych: wyjątkową przyrodę, krajobrazy i infrastrukturę transgranicznego Kanału Augustowskiego. Niestety jakość dróg jest jednym z najsłabszych elementów gospodarki pogranicza, ograniczającym rozwój przedsiębiorczości oraz wzajemną wymianę mieszkańców i turystów między regionami.

Projekt CrossGovernance ma na celu usprawnienie sieci transportowej, dostępnej z obu stron granicy polsko-białoruskiej. W powiecie sejneńskim zostanie przebudowanych 7,1 km (drogi nr 1176B: Berżniki–Folwark–Berżniki i 1178B: Ogrodniki–Berżniki). Trasy zostaną poszerzone (do 5,5 m) i powstanie nowa konstrukcja z asfaltobetonu. Odnowione zostaną także: most na rzece Hołnianka, zjazdy indywidualne i rowy. Ponadto zainstalowane będą bariery bezpieczeństwa, znaki drogowe i inne elementy bezpieczeństwa. W rejonie grodzieńskim zmodernizowany zostanie odcinek drogi nr H-6054 Grodno–Sapoćkinie we wsi Sonicze o długości 4,2 km. Inwestycja obejmie nową nawierzchnię asfaltobetonową, wzmocnienie poboczy, ścieżkę rowerową, remont kanalizacji, oczyszczenie i profilowanie rowów. Ponadto zainstalowane zostanie oświetlenie na przejściach dla pieszych i osiem przystanków autobusowych. Dodatkowo, podczas wspólnych warsztatów, powstanie „Strategia Rozwoju Zintegrowanego Systemu Transportu Transgranicznego” – przedstawiciele publicznych i prywatnych instytucji transportowych na granicy polsko-białoruskiej opracują wspólne podejście do zrównoważonej infrastruktury transportowej i polityk.

Najważniejszym rezultatem projektu będzie ustanowienie długoterminowego partnerstwa, ponieważ wspólne osiągnięcia (strategia, sieć, studia wykonalności) wymagają ściślejszej współpracy. Dzięki lepszej jakości transportu pogranicze polsko-białoruskie stanie się bardziej dostępne, bezpieczne i wygodne dla ruchu pasażerskiego.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna