Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Dziedzictwo historyczne i kulturowe Rodu Sapiehów na pograniczu Polski i Białorusi

AKRONIM

Sapieha

NUMER

PBU2/0932/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Nierozpoczęty

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Boćki (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Prużańskiego (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 574,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 916,60 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy

Opis projektu

Przez wieki ród Sapiehów był w posiadaniu dwóch terenów: gminy Boćki (Polska) oraz miejscowości Różana położonej w rejonie prużańskim (Białoruś). Niestety, mieszkańcy tych terenów praktycznie nie znają wspólnej historii związanej z tym słynnym rodem. Podstawowym powodem jest ograniczony dostęp do miejsc, w których można poznawać tę bogatą historię. Dlatego głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału i kultywowanie dziedzictwa historycznego rodu Sapiehów. Osiągnięcie go będzie możliwe poprzez realizację działań podnoszących atrakcyjność regionów.

Projekt Sapieha skierowany jest do mieszkańców i turystów odwiedzających gminę Boćki i rejon prużański. Po obu stronach granicy organizowane będą międzynarodowe imprezy prezentujące dziedzictwo rodu Sapiehów. W celu promowania wartości kulturowych i historycznych tych terenów zostanie też przygotowana publikacja "Wspólne dziedzictwo historyczne rodu Sapiehów". Ponadto planowana jest poprawa dostępności kompleksu muzealnego rodu Sapiehów oraz rozszerzenie jego oferty. Zainteresowanie historią i kulturą jest bardzo istotne, dlatego mieszkańcy powinni mieć możliwość bliższego poznania tego magnackiego rodu. Wspólne spotkania, konferencje, wydarzenia kulturalne i inne działania promocyjne przyczynią się do zachowania regionalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

W rezultacie, realizacja projektu Sapieha przyniesie korzyści po obu stronach granicy. Projekt wzbudzi zainteresowanie mieszkańców wspólną historią i kulturą. Podejmowane działania wzmocnią więzi kulturowo-historyczne, zwiększą potencjał lokalnej społeczności i przyczynią się do rozwoju turystyki.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna