Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

AKRONIM

WoodenTreasure

NUMER

PBU2/0881/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej "Zakarpacie" Zakarpackiej Rady Obwodowej (Obwód zakarpacki, Ukraina)

BENEFICJENT

Muzeum Kresów w Lubaczowie (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 65 249,29 € DOFINANSOWANIE Z EIS 58 724,36 €
CZAS TRWANIA 18 miesięcy 01.11.2019 - 30.04.2021

Opis projektu

Trudno wyobrazić sobie karpacką wioskę bez małego drewnianego kościółka, poczerniałego ze starości. Drewniana architektura sakralna jest tak ważnym elementem karpackiego krajobrazu, że wiele miejsc często kojarzy nam się z kształtem tych świątyń. Są one nie tylko miejscami kultu, ale też odzwierciedlają różne stadia rozwoju kulturowego, kryją zapis rodzinnych losów i ważnych wydarzeń, a poprzez wyjątkową sztukę i rzemiosło wyrażają ludzkie wierzenia, nadzieje i pragnienia. Jednocześnie budynki te są delikatnym, niekomercyjnym zasobem, niemal całkowicie zależnym od działań wolontariuszy. Jeśli nie otrzymają wsparcia i promocji, które pomogą im się otworzyć, przyjąć odwiedzających i opowiedzieć swoje historie, niezwykle cenna część kultury i historii Karpat może zostać bezpowrotnie utracona.

Projekt WoodenTreasure miał na celu zachowanie i promocję drewnianej architektury sakralnej Karpat jako kluczowego zasobu dziedzictwa kulturowego i ukrytych pereł o ogromnym potencjale rozwoju turystyki. Projekt objął 10 świątyń drewnianych w Polsce i 10 na Ukrainie. Przeprowadzono dwie edycje warsztatów na temat konserwacji drewnianej architektury sakralnej oraz integracji dziedzictwa kulturowego z rynkiem turystycznym. By stworzyć wysokiej jakości zasoby wizualne, które później zostaną wykorzystane w celach promocyjnych, zorganizowano dwa wspólne atelier dla fotografów. Złożyły się na nie warsztaty i wyjazdy w teren, podczas których fotografowie wykonywali zdjęcia obiektów, zaprezentowane później na wspólnych wystawach w obu krajach. Stworzono także wirtualne fotowycieczki po 12 wybranych obiektach. Wszystkie materiały projektu, w tym te urzekające obrazy, można znaleźć w Internecie, aby każdy mógł się nimi cieszyć.

Projekt ożywił turystykę sakralną na pograniczu karpackim, poprawiając jej wizerunek i atrakcyjność małych, ale wartościowych ośrodków wiejskich.

 
Cerkiew w Radrużu (Polska),  fot. Alicja Mróz, Najstarszy drewniany kościół w rejonie wołowieckim (Ukraina)

   
Wirtualna wycieczka - Cerkiew w Radrużu (Polska), Wirtualna wycieczka - Cerkiew św. Mikołaja w Daniłowie

 • Fotografie i wirtualne wycieczki po cerkwiach (Polska) są dostępne tutaj.
 • Fotografie cerkwi (Ukraina) są dostępne tutaj.
 • Wirtualne wycieczki po cerkwiach (Ukraina) są dostępne tutaj.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna