Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Drewniane cerkwie - ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

AKRONIM

WoodenTreasure

NUMER

PBU2/0881/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej "Zakarpacie" Zakarpackiej Rady Obwodowej (Obwód zakarpacki, Ukraina)

BENEFICJENT

Muzeum Kresów w Lubaczowie (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 585,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 926,50 €
CZAS TRWANIA 18 miesięcy 01.11.2019 - 30.04.2021

Opis projektu

Trudno wyobrazić sobie karpacką wioskę bez małego drewnianego kościółka, poczerniałego ze starości. Drewniana architektura sakralna jest tak istotnym elementem karpackiego krajobrazu, że poszczególne miejsca często kojarzą nam się z kształtem ich świątyń. Kościoły te, oprócz tego, że są miejscami kultu, odzwierciedlają różne stadia ewolucji kulturowej, prowadzą rejestry rodzinnych historii  i ważnych wydarzeń, a poprzez wyjątkową sztukę i rzemiosło wyrażają ludzkie wierzenia, nadzieje i pragnienia. Ale jednocześnie budynki te są delikatnym, niekomercyjnym zasobem i niemal całkowicie zależą od działań wolontariuszy. Jeśli nie otrzymają wsparcia i promocji, które pomogą im się otworzyć, powitać odwiedzających i opowiedzieć swoje historie, istotna część kultury i historii Karpat może zostać nieodwracalnie utracona.

Projekt WoodenTreasure ma na celu zachowanie i promocję drewnianej architektury sakralnej Karpat jako kluczowego zasobu dziedzictwa kulturowego i ukrytych skarbów o ogromnym potencjale dla rozwoju turystyki. Projekt skupi się na 10 świątyniach drewnianych w Polsce i 10 na Ukrainie. Przeprowadzone zostaną dwie edycje warsztatów na temat ochrony i konserwacji drewnianej architektury sakralnej oraz integracji spuścizny kulturowej z rynkiem turystycznym. W celu stworzenia wysokiej jakości zasobów wizualnych, które będą mogły być później wykorzystane w celach promocyjnych, zostaną zorganizowane dwa wspólne atelier dla fotografów (w tym warsztaty i wyjazdy terenowe, podczas których będą wykonywane zdjęcia świątyń), a następnie wspólne wystawy fotografii na Ukrainie i w Polsce. Stworzone zostaną także wirtualne wycieczki fotograficzne po 12 wybranych obiektach sakralnych. Wszystkie materiały powstałe w ramach projektu będą dostępne w Internecie.  

Projekt ożywi turystykę sakralną na pograniczu karpackim poprzez poprawę jej wizerunku, zwiększając  tym samym atrakcyjność niewielkich, ale wartościowych ośrodków wiejskich.

 

 
Cerkiew w Radrużu (Polska),  fot. Alicja Mróz, Najstarszy drewniany kościół w rejonie wołowieckim (Ukraina)

 • Fotografie cerkwi (Polska) są dostępne tutaj.
 • Fotografie cerkwi (Ukraina) są dostępne tutaj.

 

 
Wirtualna wycieczka - Cerkiew w Radrużu (Polska), Wirtualna wycieczka - Cerkiew św. Mikołaja w Daniłowie

 • Wirtualne wycieczki po cerkwiach (Polska) są dostępne tutaj.
 • Wirtualne wycieczki po cerkwiach (Ukraina) są dostępne tutaj.

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna