Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach

AKRONIM

DW698

NUMER

LIP/0003/16

Rodzaj projektu

Duży Projekt Infrastrukturalny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Województwo Mazowieckie (Województwo mazowieckie, Polska)

BENEFICJENT

Administracja Państwowa Obwodu Wołyńskiego (Obwód wołyński, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 5 093 756,38 € DOFINANSOWANIE Z EIS 4 584 380,73 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 15.11.2018 - 14.11.2021

Opis projektu

Projekt DW698 ma na celu rozwiązanie problemu słabej łączności między województwem mazowieckim, a dokładniej między podregionem ostrołęcko-siedleckim a obwodami brzeskim (BY) i wołyńskim (UA). Działania realizowane w ramach projektu koncentrują się na skróceniu czasu podróży do granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej oraz na poprawie bezpieczeństwa drogowego. Celem projektu jest ułatwienie i wspieranie wymiany społecznej, gospodarczej i turystycznej między mieszkańcami regionów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy.

Zakres projektu DW698 obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, budowę sygnalizacji świetlnej i remont mostu na rzece Toczna w Łosicach,
a także remont drogi wojewódzkiej nr 698 między Stokiem Lackim a miejscowością Mordy. Projekt obejmie również ukończenie budowy dróg, instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, deszczowych i sanitarnych oraz budowę mostów.

Oczekuje się, że projekt zwiększy dostępność transportową regionu, co z kolei doprowadzi do wzmocnienia transgranicznych powiązań gospodarczych, turystycznych i społecznych. W efekcie realizacji projektu poprawią się warunki rozwoju przedsiębiorczości na tym obszarze oraz jakość życia jego mieszkańców. Dzięki ulepszonemu systemowi dróg znacznie ułatwi się nawiązywanie nowych relacji, w tym relacji biznesowych. Modernizacja parametrów technicznych dróg może zachęcić mieszkańców do zwiększenia zaangażowania w życie społeczne i gospodarcze.

 

 

Rezultaty projektu


ZMODERNIZOWANA INFRASTRUKTURA DROGOWA

Prace prowadzone w ramach projektu dotyczyły dwóch miejsc i odcinków dróg (Mordy i Łosice):

 • w Mordach gruntownie wyremontowano odcinek drogi od mostu na rzece Liwiec, w miejscowości Wyczółki, do centrum miasta. Droga została poszerzona, wybudowano zatoki autobusowe i wzmocniono pobocza


 

 • w Łosicach zainstalowano sygnalizację świetlną na jednym z głównych skrzyżowań, wymieniono także nawierzchnię ul. Bialskiej


 

 • zakończono również kompleksowy remont mostu na rzece Tocznej w Łosicach


 

 

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna