Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w w powiecie zamojskim (Polska) i rejonie sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych

AKRONIM

ECORoads

NUMER

PBU1/0056/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Powiat Zamojski (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Rejon Sokalski (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 235 226,90 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 011 704,21 €
CZAS TRWANIA 28 miesięcy 04.07.2018 - 03.11.2020

Opis projektu

Dwa sąsiadujące obszary – powiat zamojski w Polsce i rejon sokalski na Ukrainie – posiadają dziewicze tereny przyrodnicze (w tym obszar „NATURA 2000” w pobliżu Zamościa), a także wiele obiektów dziedzictwa kulturowego, takich jak XVI-wieczny klasztor oo. bernardynów w Sokalu, cerkiew w Zabużu na Ukrainie czy XVIII-wieczny drewniany kościół i cmentarz w miejscowości Dub (w Polsce). Niestety niedostateczna sieć drogowa obniża dostępność i atrakcyjność regionu.

Projekt ECORoads wspiera transport na pograniczu polsko-ukraińskim. W powiecie zamojskim planowana jest przebudowa dwóch odcinków: Kotlice–Zubowice i Horyszów–Kotlice (11,4 km). Prace obejmą utwardzanie dróg, poszerzenie do 5,5 m, nową nawierzchnię asfaltową i budowę zjazdów indywidualnych. Nowe chodniki, przystanki i zatoki autobusowe zostaną również wybudowane w miejscowościach Kotlice, Dub, Tuczapy, Swaryczów i Zubowice. Dodatkowo zamontowane zostaną bariery energochłonne, oświetlenie fotowoltaiczne i oznakowanie drogowe. Podobne prace planowane są w rejonie sokalskim, gdzie w miejscowościach Żwirka, Zabuże i Huta 2,6 km dróg zostanie zmodernizowanych, zyskają nową nawierzchnię bitumiczną i chodniki. Wszystkie prace będą oparte na rozwiązaniach przyjaznych środowisku. Partnerzy zorganizują również cykl lekcji w szkołach na obszarze projektu dotyczących bezpieczeństwa drogowego i ekologii.

Dobry stan tych dróg ma strategiczne znaczenie, ponieważ są one połączone z trasą Lwów–Kowel, prowadzącą do przejść granicznych Zosin–Uściług i Hrebenne–Rawa Ruska. Mieszkańcy, turyści i przedsiębiorstwa z pogranicza polsko-ukraińskiego skorzystają na zwiększeniu mobilność i skróceniu czasu podróży. Region odniesie korzyści wynikające ze zwiększenia intensywności kontaktów kulturowych i ruchu turystycznego między oboma krajami.

 

 

Rezultaty projektu


ZMODERNIZOWANA INFRASTRUKTURA DROGOWA

W powiecie zamojskim na trasie Kotlice–Zubowice i Horyszów–Kotlice wyremontowano 11,4 km. Prace objęły utwardzanie i poszerzenie dróg do 5,5 m, nową nawierzchnię asfaltową i budowę zjazdów indywidualnych. W miejscowościach: Kotlice, Dub, Tuczapy, Swaryczów i Zubowice wybudowano nowe chodniki, przystanki i zatoki autobusowe. Zamontowano również lampy solarne. W rejonie sokalskim (miejscowości Żwirka, Zabuże i Huta) wyremontowano prawie 2,6 km dróg – zostały one poszerzone i zyskały nową nawierzchnię bitumiczną. Wybudowano również chodniki. Czas podróży na zmodernizowanym odcinku do granicy polsko-ukraińskiej skrócił się do 13 minut.

 


LEKCJE W SZKOŁACH

W gminach, gdzie przebiegają zmodernizowane drogi, partnerzy projektu przeprowadzili lekcje w szkołach podstawowych. Zajęcia dla dzieci dotyczyły ekologicznych rozwiązań i bezpieczeństwa na drodze. Odbył się również konkurs plastyczny.  

W Zamościu odbyły się 2 lekcje, w których udział wzięło 40 uczniów. W rejonie sokalskim natomiast udział w lekcjach wzięło łącznie 60-cioro dzieci.

 

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna