Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Kultura łączy narody

AKRONIM

CCN

NUMER

PBU2/0856/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Suwałki (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Zarząd Rejonu Oszmiańskiego (Obwód grodzieński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 65 487,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 58 938,30 €
CZAS TRWANIA 21 miesięcy 01.04.2020 - 31.12.2021

Opis projektu

Mające wspólne korzenie pogranicze polsko-białoruskie posiada różnorodne zabytki architektury, tradycje rzemieślnicze, kulinarne i folklorystyczne. Mimo to, głównym problemem tego terenu jest zanik lokalnej kultury i tradycji tworzących charakter regionu. Z tym samym problemem prowadzącym do spadku atrakcyjności regionów i upadku sektora turystycznego borykają się: rejon oszmiański, Ośrodek Kultury Gminy Suwałki i Gmina Suwałki.

Partnerzy projektu CCN chcą poprawić wizerunek obu obszarów poprzez popularyzację lokalnego dziedzictwa. Atrakcyjność turystyczna to nie tylko obiekty fizyczne, ale także klimat miejsc i ich wyjątkowość. Dlatego w ramach projektu zostanie zorganizowanych wiele wydarzeń o charakterze transgranicznym, m.in. festiwal „Noc Kupały” w Polsce, seminarium „Upadek kultury pogranicza” na Białorusi, warsztaty tematyczne dla młodzieży (muzyka, rękodzieło i modelunek) w Suwałkach i Oszmianie. Ponadto partnerzy będą promować ciekawe miejsca polsko-białoruskiego pogranicza: pokamedulski zespół klasztorny w Wigrach, Stację Hydrologiczną z 1927 r. w Starym Folwarku oraz wystawę etnograficzną „Ocalić od Zapomnienia” w Krzywem (Polska). Na terenie Białorusi - Łuk Struvego w Tupiszkach (punkt triangulacyjny wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), ruiny zamku Sapiehów w Holszanach (wybudowanego w 1610 roku) oraz pomnik Franciszka Bohuszewicza w Żupranach. Album „rzemieślnicy pogranicza” spopularyzuje te wyjątkowe miejsca w regionie.

Działania w ramach projektu przyczynią się do lepszej współpracy w ochronie wspólnych wartości dziedzictwa kulturowego w Polsce i na Białorusi. W dłuższej perspektywie wpłynie to również na aktywność gospodarczą w regionie przygranicznym, tworząc solidną bazę do wykorzystania potencjału kulturowego. Efektem tego procesu będzie większa liczba turystów i poszerzona oferta turystyczna oparta na tradycjach i historii przodków.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna