Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

„Melodia Tyzenhauza - stworzenie tradycji muzycznych i rozrywkowych dla promocji wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Grodna i Sokółki”

AKRONIM

TyzenhauzMelody

NUMER

PBU3/1067/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Publiczne "Narodowy Związek Turystyki i Sportu" – Oddział Obwodowy w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)

BENEFICJENT

Gmina Sokółka (Województwo podlaskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 65 950,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 355,00 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy 01.10.2021 - 30.09.2022

Opis projektu

Dziś większość miast będących celem turystów, oprócz herbu posiada własne logo i/lub markę. Jednocześnie, przy tworzeniu marki miasta raczej nie zwraca się uwagi na muzykę, choć wielu turystów rozpoznaje miasto właśnie po linii melodycznej i potrafi szybko przywołać jego wizerunek słysząc konkretne dźwięki. Grodno i Sokółka mają bogatą historię, w tym związaną z postaciami Stanisława Augusta Poniatowskiego i Antoniego Tyzenhauza, którym zawdzięczają wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne. Te rozwijające się miasta potrzebują wyjątkowych marek muzycznych, które pozwolą mieszkańcom i turystom poczuć ich atmosferę i zapamiętać je na długo.

W tym celu partnerzy projektu TyzenhauzMelody zorganizują konkurs na stworzenie hejnału Tyzenhauza odzwierciedlającego ducha tamtych czasów. Pomogą też ożywić tradycję muzyczną króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zwaną „obiadami czwartkowymi”. Zostanie ona wpisana w kalendarz imprez przygranicznego regionu i będzie ważnym punktem życia kulturalnego mieszkańców oraz pozwoli na  przyciągnięcie większej liczby turystów. Część działań projektowych odbędzie się w obiektach związanych z Tyzenhauzem, zrekonstruowanych w Grodnie i Sokółce w ramach projektu regularnego Tyzenhauz. Wycieczki tematyczne pod nazwą „Aleje Miłości” (na Białorusi) i „Królewski spacer” (w Polsce), publiczne okrągłe stoły stworzone w ramach projektu, poświęcone materialnemu i niematerialnemu dziedzictwu końca XVIII wieku, pozwolą zróżnicować ofertę turystyczną i stworzyć nowe produkty turystyczne.

Wspólne działania po obu stronach polsko-białoruskiej granicy, konkurs i tworzenie stron internetowych poświęconych Tyzenhauzowi, pozwolą na twórczą ekspresję i samorealizację ludzi, w tym osób o specjalnych potrzebach, oraz zwrócą ich uwagę na ważne postacie historyczne i wspólne niematerialne dziedzictwo kulturowe. Projekt przyczyni się do zachowania i popularyzacji wyjątkowych, regionalnych tradycji muzycznych i wykonawczych.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna