Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa w km 3+642 – 10+257

AKRONIM

LIP885

NUMER

LIP/0001/16

Rodzaj projektu

Duży Projekt Infrastrukturalny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Administracja Państwowa Obwodu Lwowskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 7 485 332,60 € DOFINANSOWANIE Z EIS 6 736 799,33 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 09.10.2018 - 08.10.2021

Opis projektu

Głównym problemem obszaru objętego projektem jest słabo rozwinięta infrastruktura drogowa, a także niewystarczająca ilość i niska jakość połączeń transportowych. Stan infrastruktury technicznej utrudnia kontakty i ruch transgraniczny, co w rezultacie zmniejsza atrakcyjność regionu dla inwestorów i utrudnia procesy rozwojowe.

Celem projektu LIP885 jest wsparcie procesów rozwoju transgranicznego na pograniczu Polski i Ukrainy poprzez poprawę dostępności transportowej i stanu infrastruktury drogowej. Zostanie to osiągnięte poprzez modernizację prawie 7 km drogi wojewódzkiej nr 885 do granicy państwowej między Przemyślem a Hermanowicami, co jest głównym przedsięwzięciem projektu LIP885. W rezultacie projekt poprawi dostępność komunikacyjną do projektowanego polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Malhowice–Niżankowice.

Realizacja projektu zwiększy dostęp województwa podkarpackiego do zachodniej Ukrainy i odwrotnie. Efektem planowanej modernizacji będzie utworzenie nowego połączenia drogowego między oboma krajami będącego alternatywą dla istniejącego połączenia Przemyśl–Medyka–Lwów. Zmniejszy to różnice w infrastrukturze i doprowadzi do utworzenia nowego obszaru inwestycyjnego w pobliżu rozbudowanej drogi, a także do ożywienia i rozszerzenia ruchu międzynarodowego.

Galeria

Aktualności z projektu

27 27 / 05 / 2020

Unikatowe odkrycie dzięki projektowi PBU!

Podczas realizacji jednego z Dużych Projektów Infrastrukturalnych PBU dokonano szczególnego odkrycia historycznego...
30 30 / 09 / 2019

Rozpoczęto inwestycje w ramach projektu LIP885!

26 września br. uczestniczyliśmy w uroczystości rozpoczęcia prac w ramach Dużego Projektu Infrastrukturalnego LIP885.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna