Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Regulamin

Regulamin portalu internetowego www.pbu2020.eu

 1. Informacje ogólne
  1. Portal internetowy www.pbu2020.eu udostępniony jest Użytkownikom przez jednostkę budżetową Wspólny Sekretariat Techniczny, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013 Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa.
  2. Portal internetowy www.pbu2020.eu działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest w momencie podjęcia czynności korzystania z usług portalu do przestrzegania postanowień regulaminu.
  4. W sprawa nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
 2. Zasady korzystania z portalu www.pbu2020.eu
  1. Użytkownicy mogą korzystać z następujących usług:
   • zapoznawania się ze wszelkimi materiałami udostępnionymi na stronie
   • korzystania z wyszukiwarki, wykresów, map itp.
   • korzystania z serwisów społecznościowych powiązanych ze stroną www.pbu2020.eu
  2. Wszelkie uwagi oraz pytania należy kierować na adres: pbu@pbu2020.eu
 3. Własność intelektualna
  1. Użytkownik korzystający ze strony internetowej www.pbu2020.eu zobowiązuje się do nienaruszania praw majątkowych, autorskich oraz dóbr osób trzecich.
  2. Wszelkie treści zamieszczone na stronie - ich reprodukcja, o ile nie postanowiono inaczej jest dozwolona wyłącznie pod warunkiem podania źródła. Warunek podania źródła należy traktować jako pozwolenie ogólne.
  3. Użytkownik zobowiązany jest w przypadku wykorzystania przez niego informacji tekstowych lub multimedialnych (obraz, dźwięk) do otrzymania pozwolenia Wspólnego Sekretariaty Technicznego, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.
   Użytkownik jest zobowiązany w sytuacjach wątpliwych zwrócić się o takie pozwolenie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: pbu@pbu2020.eu
 4. Odpowiedzialność Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina.
  1. Wspólny Sekretariat Techniczny, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownicy korzystają ze strony ani za skutki wykorzystania informacji pobranych z portalu www.pbu2020.eu.
  2. Nie ponosi odpowiedzialności za niezależne oraz niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnionej Użytkownikom, a w szczególności błędy spowodowane siłą wyższą.
  3. Wspólny Sekretariat Techniczny, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy będące wynikiem korzystania z innych zewnętrznych stron, do których ta strona się odwołuje.
 5. Ochrona danych osobowych, polityka prywatności oraz informacje o cookies.
  1. Strona www.pbu2020.eu wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Decydując się na korzystanie z tej strony bez zmieniania ustawień prywatności przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies.
  2. Wspólny Sekretariat Techniczny, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej usługi oraz w zakresie niezbędnym do wykonania tej usługi. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika zgodnie z zakresem wskazanym w tej zgodzie.
  3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś - Ukraina w Centrum Projektów Europejskich, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa listownie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail pbu@pbu2020.eu
  4. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych przez Użytkownika strony jest to równoznaczne z oświadczeniem złożonym przez Użytkownika o rozwiązaniu umowy o świadczenie tej usługi.
 6. Postanowienia końcowe regulaminu.
  1. Regulamin może być zmieniony przez Wspólny Sekretariat Techniczny, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś–Ukraina. Wszelkie zmiany będą
   opublikowane na stronie na bieżąco wraz z datą ich dokonania.
  2. Użytkownik po wprowadzeniu ewentualnych zmian regulaminu korzystając ze strony www.pbu2020.eu oświadcza, że akceptuje te zmiany.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna