Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Ochrona praw obywatelskich osób niepełnosprawnych poprzez stwarzanie im możliwości poznania wyjątkowego dziedzictwa kulturowego i architektonicznego Lwowa i Przemyśla

AKRONIM

Accessible

NUMER

PBU2/0804/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Lwowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki (Obwód lwowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 65 960,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 363,50 €
CZAS TRWANIA 18 miesięcy 01.06.2020 - 30.11.2021

Opis projektu

Lwów i Przemyśl to popularne kierunki turystyczne, które z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę turystów. Tysiące osób wybiera te miasta, aby spędzić tam weekend lub dłuższy urlop spacerując starymi ulicami, podziwiając skarby lokalnych muzeów, bawiąc się na koncertach, przedstawieniach teatralnych i ulicznych festiwalach, delektując się kawą w przytulnych kawiarenkach. Niestety są również tacy, którym takie doświadczenie wręcz trudno sobie wyobrazić. W rzeczywistości oba miasta nie są przyjazne dla osób niepełnosprawnych, ponieważ większość muzeów i zabytków architektury nie jest dostępna dla takich zwiedzających. Problemem jest również brak szkoleń i praktycznego doświadczenia w obsłudze tej kategorii klientów.

Zespół projektowy postanowił zmienić tę sytuację i stworzyć osobom niedowidzącym i niewidomym, a także tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich, szanse na poznanie unikatowego dziedzictwa kulturowego i architektonicznego Lwowa i Przemyśla. W tym celu trasy turystyczne w obu miastach zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, 55 przewodników turystycznych zostanie przeszkolonych do pracy z tą szczególną grupą zwiedzających. W przyszłości tego typu wycieczki po mieście będą dostępne nieodpłatnie. Dodatkowo, biura podróży będą zachęcane do planowania tras turystycznych w okolicach Lwowa i Przemyśla ze szczególnym uwzględnieniem osób ze specjalnymi potrzebami. Szeroko zakrojona kampania promocyjna pomoże potencjalnym odwiedzającym zapoznać się z istniejącymi możliwościami.

Projekt przyczyni się do wzbogacenia oferty turystycznej obszaru transgranicznego, czyniąc go prawdziwie otwartym na szczególne potrzeby zwiedzających.

 

 

Rezultaty projektu


TRASY TURYSTYCZNE

Dzięki projektowi w Przemyślu i Lwowie powstały dwie atrakcyjne trasy turystyczne dla osób z niepełnosprawnościami. Trasy te umożliwiają poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego obu miast.

Trasa we Lwowie łączy 8 obiektów średniowiecznego dziedzictwa architektonicznego w dzielnicy Podzamcze (średniowiecznych świątyń z XIII-XVII w.), które przynajmniej częściowo są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich i z ograniczoną sprawnością ruchową. Po drugiej stronie granicy, w Przemyślu, wokół 5 obiektów średniowiecznego dziedzictwa architektonicznego utworzono szlak dla osób słabowidzących i grup o ograniczonej mobilności.

 


INFASTRUKTURA

W celu poprawy dostępności na trasach turystycznych zrealizowanych w ramach projektu, przed muzeum w cerkwi bł. Klemensa Szeptyckiego we Lwowie zainstalowano windę, a przy katedrze greckokatolickiej w Przemyślu podjazd dla wózków inwalidzkich.

        Prezentacja zainstalowanej windy

 


PUBLIKACJE

 • PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

W oparciu o wyznaczone w projekcie trasy turystyczne partnerzy stworzyli wspólny przewodnik turystyczny po Przemyślu i Lwowie.

Przewodnik przeznaczony jest przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami (poruszających się na wózkach inwalidzkich lub niedowidzących) oraz dla grup o ograniczonej sprawności ruchowej (osób starszych lub z przejściowymi problemami zdrowotnymi, kobiet w ciąży, osób z wózkami dziecięcymi). Przewodnik zawiera informacje o szlakach turystycznych dostępnych częściowo (z ograniczeniami urbanistycznymi i architektonicznymi), charakterystykę dróg prowadzących do danego obiektu kultury, bariery utrudniające turystykę lub codzienną aktywność w popularnych miejscach, specjalne porady dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zawiera także wskazówki dotyczące poprawy infrastruktury w pobliżu obiektów kulturalnych i turystycznych, które są codziennie odwiedzane przez wyżej wymienione osoby - mieszkańców i turystów.

        Przewodnik po Przemyślu PL

       Przewodnik po Lwowie UA

 • PODRĘCZNIK

Dodatkowo partnerzy projektu przygotowali i wydali dwujęzyczny polsko-ukraiński podręcznik przeznaczony dla profesjonalistów ­– przewodników turystycznych i tłumaczy – na temat prezentacji i promocji lokalnej historii i kultury Polski i Ukrainy, regionu transgranicznego, w tym miast Przemyśla i Lwowa, wśród osób o specjalnych potrzebach i grup o ograniczonej mobilności.

 

      Podręcznik wersja PL

      Podręcznik wersja UA

 


STRONY INTERNETOWE

Strony internetowe partnerów projektu, którymi są lokalne organizacje turystyczne we Lwowie i Przemyślu, zostały dostosowane do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i dla niedowidzących.

        Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu

        Lwowskie Stowarzyszenie ds. Rozwoju Turystyki 

 


WYDARZENIA I MEMORANDUM

Dla upowszechnienia wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie jakości i bezpieczeństwa usług dla osób z niepełnosprawnościami podczas zwiedzania obiektów dziedzictwa kulturowego, partnerzy zorganizowali we Lwowie seminarium szkoleniowe dla przewodników turystycznych.

 

        Nagranie z seminarium

 

Podczas konferencji zorganizowanej w ramach projektu we Lwowie, Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu, Lwowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki, Departament Turystyki i Uzdrowisk Lwowskiej Obwodowej Administracji Publicznej, Departament Turystyki Lwowskiej Rady Miejskiej oraz Organizacja Pozarządowa "Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych" podpisały Memorandum "W sprawie wspólnej ochrony praw osób z niepełnosprawnościami do równego uczestnictwa w turystyce oraz na rzecz promocji idei równoprawnej dostępności dziedzictwa kulturowo-historycznego dla osób z niepełnosprawnościami". Jego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do usług turystycznych oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do zwiedzania miejsc kultury i historii osobom o szczególnych potrzebach na polsko-ukraińskim pograniczu. Partnerzy planują również utworzenie wyspecjalizowanej organizacji publicznej "Transgraniczne Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Turystyki i Promocji Różnorodności Kulturowej Zachodniej Ukrainy i Wschodniej Polski".        Dokument Memorandum

 


NAGRODA TURYSTYCZNA

Rezultaty projektu zostały zgłoszone do konkursu "Ukraińska Nagroda Turystyczna 2021" i zajęły 4. miejsce w kategorii Turystyka Dostępna - Kultura bez barier.

 

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna