Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim

AKRONIM

DcbCforAutism

NUMER

PBU1/0063/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach "WSPÓLNY ŚWIAT" (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Administracji Rejonu Leninowskiego miasta Brześć (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 332 681,03 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 974 614,48 €
CZAS TRWANIA 29 miesięcy 01.11.2019 - 31.03.2022

Opis projektu

Liczba dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanym autyzmem stale rośnie. Szacuje się, że dziś w Polsce 1 na 100 urodzonych dzieci ma to zaburzenie. Niestety organizacje zajmujące się tym schorzeniem na pograniczu polsko-białoruskim nie mają wystarczających systemowych rozwiązań, jak opiekować się takimi dziećmi i jak nauczyć je samodzielności. Rodzice, krewni, opiekunowie i otoczenie muszą sami radzić sobie z tymi wyzwaniami. Kluczowym problemem jest tutaj brak odpowiedniej infrastruktury i profesjonalnie przeszkolonego personelu.

Partnerzy projektu DcbCforAutism zamierzają stworzyć infrastrukturę, a także system opieki zdrowotnej i edukacji w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym ze spektrum autyzmu (ASD) i podobnymi zaburzeniami rozwojowymi. Po stronie polskiej działania będą koncentrować się na budowie Środowiskowego Domu Pomocy oraz Szkoły Przysposabiającej do pracy i Domu Pobytu Stałego dla osób dorosłych z autyzmem. Na Białorusi, w zaadaptowanych pokojach szkoły specjalnej w Brześciu powstanie Specjalistyczny Ośrodek Pomocy dla dzieci z ASD i ich rodziców - będzie to pierwsze tego typu centrum w całym kraju. Ponadto obie strony planują wzajemną wymianę doświadczeń: konferencje, szkolenia metodyczne i wizyty studyjne dla nauczycieli, a także imprezy sportowe i rekreacyjne dla podopiecznych. Aby uzupełnić cały obraz, zostaną utworzone punkty informacyjne i konsultacyjne dla rodziców i nauczycieli.

Projekt da szansę na poprawę jakości życia rodzin i osób z autyzmem z województwa lubelskiego i obwodu brzeskiego. Dzięki jego efektom będą mogły znaleźć profesjonalną, długotrwałą pomoc i opiekę. Z drugiej strony specjaliści od ASD pracujący w zakresie autyzmu zyskają nie tylko nową infrastrukturę dostosowaną do konkretnych potrzeb, ale także dodatkową wiedzę i umiejętności, co zaowocuje skuteczniejszymi terapiami.

Aktualności z projektu

09 09 / 06 / 2020

Projekt tygodnia - DcbCforAutism

DcbCforAutism to kolejny projekt, który prezentujemy w naszym cyklu „Projekt tygodnia”.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna