Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skolem – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza

AKRONIM

MichaelAndYouth

NUMER

PBU1/0307/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Dom Macierzysty Zgromadzenia Św. Michała Archanioła (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Parafia Rzymskokatolicka w Skolem (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 677 135,55 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 414 904,40 €
CZAS TRWANIA 50 miesięcy 01.10.2018 - 30.11.2022

Opis projektu

Ojciec Bronisław Markiewicz, salezjanin żyjący na przełomie XIX i XX wieku, był założycielem szkół handlowych i inicjatorem stworzenia azylu dla ubogiej i osieroconej młodzieży w Miejscu Piastowym. Stworzył dom, zapewnił wsparcie materialne i psychiczne, przygotowując setki młodych ludzi do samodzielnego dorosłego życia. Edukacyjne podejście ks. Markiewicza – wychowanie przez pracę i kulturę – wzorowane było na działalności jego mentora św. Jana Bosko. Życie tego niezwykłego salezjanina zainspirowało autorów projektu MichaelAndYouth.

Projekt koncentruje się na utworzeniu centrów edukacyjnych dla młodzieży w Polsce i na Ukrainie. Nowo powstałe Centrum Kultury i Dziedzictwa „Michał” w Miejscu Piastowym będzie prowadzone przez Sanktuarium i Dom Macierzysty Zgromadzenia Św. Michała Archanioła. Prace budowlane polegają na przedłużeniu istniejącego budynku szkoły średniej i niższego seminarium. Podobne centrum powstanie po ukraińskiej stronie granicy. Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Skolem utworzy Centrum Kultury i Historii dla młodzieży. Nowy kompleks budynków będzie służył edukacji poprzez pracę, wartości patriotyczne i działania kulturalne.

Pomieszczenia i wyposażenie centrów zapewnią młodzieży polskiej i ukraińskiej warunki do spotkań i warsztatów z kształtowania osobowości, umiejętności wykonywania określonych prac lub ról zawodowych. Oba obiekty dysponować będą miejscami noclegowymi, salą konferencyjną i teatralną, a także punktami informacyjnymi promującymi historię i kulturę pogranicza. Co cenne, obaj partnerzy podzielą się swoimi doświadczeniami i metodami. Wspólne działania i promocja przyniosą ściślejszą integrację nie tylko młodzieży, ale także innych mieszkańców i turystów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna