Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

DUŻE PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE

Ilość projektów: 10

LIP/0001/16

Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa w km 3+642 – 10+257

BENEFICJENT WIODĄCY: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich (Województwo podkarpackie, Polska)

LIP/0002/16

Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce

BENEFICJENT WIODĄCY: Wojewoda Podlaski (Województwo podlaskie, Polska)

LIP/0003/16

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach

BENEFICJENT WIODĄCY: Województwo Mazowieckie (Województwo mazowieckie, Polska)

LIP/0004/16

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa

BENEFICJENT WIODĄCY: Województwo Lubelskie (Województwo lubelskie, Polska)

LIP/0006/16

Transgraniczne polsko-białoruskie bezpieczeństwo. Wzmocnienie potencjału straży pożarnej i służb ratowniczych

BENEFICJENT WIODĄCY: Brzeski Urząd Obwodowy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białoruś (Obwód brzeski, Białoruś)

LIP/0007/16

Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza w celu zapewnienia zrównoważonego dostępu do obszaru przygranicznego (modernizacja i budowa drogi P-16)

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowe Unitarne Przedsiębiorstwo Dróg Samochodowych „Brestavtodor” (Obwód brzeski, Białoruś)

LIP/0008/16

Stworzenie systemu dynamicznej odpowiedzi na informacje o przestępstwach i innych zdarzeniach we Lwowie

BENEFICJENT WIODĄCY: Komenda Policji Państwowej Obwodu Lwowskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

LIP/0015/16

Budowa relokowalnego systemu rentgenowskiej kontroli pojazdów na przejściu granicznym “Berestovitsa”

BENEFICJENT WIODĄCY: Urząd Celny Regionu Grodzieńskiego (Obwód grodzieński, Białoruś)

LIP/0018/16

Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź

BENEFICJENT WIODĄCY: Państwowa Rejonowa Administracja w Kowlu (Obwód wołyński, Ukraina)