Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 od Lubaczowa do Baszni Górnej oraz drogi nr C142005 Szkło–Nowojaworowsk

AKRONIM

LUBANOVO

NUMER

PBU1/0340/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Zarząd Dróg Obwodu Lwowskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 536 499,99 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 282 849,99 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 29.09.2018 - 28.06.2022

Opis projektu

Województwo podkarpackie w Polsce i obwód lwowski na Ukrainie borykają się z niedostateczną infrastrukturą drogową i niską jakością połączenia transportowego. Sytuacja ta utrudnia ruch między regionami, a tym samym zmniejsza ich atrakcyjność dla inwestorów i odwiedzających. Rozwój nowych połączeń komunikacyjnych jest konieczny, ponieważ na tym obszarze znajdują się przejścia graniczne w Budomierzu–Hruszowie i Hrebennem–Rawie Ruskiej.

Projekt LUBANOVO przyniesie znaczące rozwiązania w zakresie dostępności transportowej na pograniczu polsko-ukraińskim. W Polsce droga wojewódzka nr 867 na odcinku Lubaczów–Basznia Górna (9,4 km) zostanie zmodernizowana tak, aby spełniała aktualne wymagania jakościowe. Prace budowlane obejmą skrzyżowania, zatoki autobusowe i chodniki, przepusty i systemy odwadniające, a także remont mostu na rzece Sołotwie. Po stronie ukraińskiej zostanie przebudowany około 1-kilometrowy odcinek drogi nr C142005 Szkło–Nowojaworowsk. Zostanie tam ułożona nowa nawierzchnia. Ponadto przewiduje się przebudowę zjazdów indywidualnych, wzmocnienie krawężników, ustawienie tablic informacyjnych. Działania promocyjne, poprzez artykuły prasowe, ulotki, broszury i aktualności na stronie internetowej, zapewnią społeczności szeroki dostęp do informacji o projekcie.

Podsumowując, projekt ulepszy infrastrukturę transportową na pograniczu polsko-ukraińskim i włączy system transportu lokalnego do sieci międzynarodowej. Partnerzy projektu wzmocnią partnerstwo i wymienią doświadczenia, co pozytywnie wpłynie na ruch transgraniczny. Mieszkańcy, turyści i inwestorzy odwiedzający województwo podkarpackie i obwód lwowski skorzystają na lepszej jakości dróg i skróceniu czasu podróży.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna