Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Dwie kultury, jedna Europa

AKRONIM

2cultures

NUMER

PBU2/0912/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Przedsiębiorstwo Komunalne "Ukraiński Zakarpacki Akademicki Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Braci Jerzego Augustyna i Eugeniusza Serehijów" Zakarpackiej Rady Obwodowej (Obwód zakarpacki, Ukraina)
Międzyregionalne Centrum Współpracy Transgranicznej (Obwód zakarpacki, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 61 726,88 € DOFINANSOWANIE Z EIS 55 554,19 €
CZAS TRWANIA 18 miesięcy 15.02.2020 - 14.08.2021

Opis projektu

Lublin (województwo lubelskie, Polska) jako historyczna stolica Unii Polsko-Litewskiej jest połączeniem dziedzictwa pięciu narodów: Polski, Litwy, Białorusi, Łotwy i Ukrainy. Unia była najważniejszym aktem XVI-wiecznej Europy, który zdefiniował istnienie kilku narodów europejskich i wyznaczył ich rozwój na następne 200 lat. Niestety, obecnie brakuje odpowiednich instytucji kultywujących wieloetniczną, wieloreligijną i wielokulturową strukturę tego obszaru. Warto przyjrzeć się, w jaki sposób akt ten określił stosunki Polaków i Ukraińców, a przede wszystkim, czy wpłynął  również na mieszkańców Użhorodu (obwód zakarpacki, Ukraina), którzy znajdowali się wówczas poza granicami ówczesnej Unii Polsko-Litewskiej.

Odpowiedzią na te pytania jest realizacja projektu 2cultures. W celu poszerzenia wiedzy mieszkańców i turystów o dziedzictwie kulturowym województwa lubelskiego i obwodu zakarpackiego zostaną utworzone (w Użhorodzie) i rozwinięte (w Lublinie) centra rozwoju wspólnej kultury PL-UA. Będą one dysponować kompleksową ofertą kulturalną obejmującą folklor, sztukę, literaturę, malarstwo, teatr, rzemiosło, specjalną wystawę multimedialną oraz przewodnik. W ośrodkach tych znajdą się również punkty informacyjne, w których dostępne będą przewodniki poświęcone obu miastom. Raz w miesiącu, będą się tam również odbywać spotkania z osobami związanymi z tymi miastami (historykami, szefami kuchni, studentami, wykładowcami akademickimi). Ponadto młodzi ludzie przygotują specjalne multimedialne komiksy o historii zamków w Lublinie i Użhorodzie ukazujące łączące je cechy.

Połączone działania partnerów projektu doprowadzą do stworzenia Strategii wspólnej promocji i zachowania dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz przyczynią się do podniesienia atrakcyjności obu regionów. Po zakończeniu projektu współpraca będzie kontynuowana poprzez wspólne działania takie jak: wymiany młodzieży, współpraca grup twórczych oraz spotkania poświęcone wspólnej kulturze i historii. Tworzone i rozwijane centra kultury będą nadal służyć kreatywnym grupom młodzieżowym oraz odwiedzającym te regiony turystom, a zatem organizowane będą wystawy, wykłady i spotkania tematycznie związane ze spuścizną historyczną i kulturową obu regionów.

Galeria

Aktualności z projektu

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna