Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Dwie kultury, jedna Europa

AKRONIM

2cultures

NUMER

PBU2/0912/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Przedsiębiorstwo Komunalne "Ukraiński Zakarpacki Akademicki Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Braci Jerzego Augustyna i Eugeniusza Serehijów" Zakarpackiej Rady Obwodowej (Obwód zakarpacki, Ukraina)
Międzyregionalne Centrum Współpracy Transgranicznej (Obwód zakarpacki, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 61 726,88 € DOFINANSOWANIE Z EIS 55 554,19 €
CZAS TRWANIA 18 miesięcy 15.02.2020 - 14.08.2021

Opis projektu

Lublin (województwo lubelskie, Polska) jako historyczna stolica Unii Polsko-Litewskiej jest połączeniem dziedzictwa pięciu narodów: Polski, Litwy, Białorusi, Łotwy i Ukrainy. Unia była najważniejszym aktem XVI-wiecznej Europy, który zdefiniował istnienie kilku narodów europejskich i wyznaczył ich rozwój na następne 200 lat. Niestety, obecnie brakuje odpowiednich instytucji kultywujących wieloetniczną, wieloreligijną i wielokulturową strukturę tego obszaru. Warto przyjrzeć się, w jaki sposób akt ten określił stosunki Polaków i Ukraińców, a przede wszystkim, czy wpłynął  również na mieszkańców Użhorodu (obwód zakarpacki, Ukraina), którzy znajdowali się wówczas poza granicami ówczesnej Unii Polsko-Litewskiej.

Odpowiedzią na te pytania jest realizacja projektu 2cultures. W celu poszerzenia wiedzy mieszkańców i turystów o dziedzictwie kulturowym województwa lubelskiego i obwodu zakarpackiego zostaną utworzone (w Użhorodzie) i rozwinięte (w Lublinie) centra rozwoju wspólnej kultury PL-UA. Będą one dysponować kompleksową ofertą kulturalną obejmującą folklor, sztukę, literaturę, malarstwo, teatr, rzemiosło, specjalną wystawę multimedialną oraz przewodnik. W ośrodkach tych znajdą się również punkty informacyjne, w których dostępne będą przewodniki poświęcone obu miastom. Raz w miesiącu, będą się tam również odbywać spotkania z osobami związanymi z tymi miastami (historykami, szefami kuchni, studentami, wykładowcami akademickimi). Ponadto młodzi ludzie przygotują specjalne multimedialne komiksy o historii zamków w Lublinie i Użhorodzie ukazujące łączące je cechy.

Połączone działania partnerów projektu doprowadzą do stworzenia Strategii wspólnej promocji i zachowania dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz przyczynią się do podniesienia atrakcyjności obu regionów. Po zakończeniu projektu współpraca będzie kontynuowana poprzez wspólne działania takie jak: wymiany młodzieży, współpraca grup twórczych oraz spotkania poświęcone wspólnej kulturze i historii. Tworzone i rozwijane centra kultury będą nadal służyć kreatywnym grupom młodzieżowym oraz odwiedzającym te regiony turystom, a zatem organizowane będą wystawy, wykłady i spotkania tematycznie związane ze spuścizną historyczną i kulturową obu regionów.

 

 

Rezultaty projektu


UTWORZONE CENTRA KULTURY

Partnerzy projektu utworzyli dwa centra kultury, których celem jest wzmocnienie powiązań kulturowych ponad polsko-ukraińską granicą oraz popularyzacja bogactwa i różnorodności obszaru tego pogranicza.

 • UŻHORODZKIE CENTRUM KULTURY

  Utworzone przez Ukraiński Zakarpacki Akademicki Teatr Muzyczno-Dramatyczny im. Braci Jerzego Augustyna i Eugeniusza Serehijów" w budynku Teatru Dramatycznego w Użhorodzie.

 

 • CENTRUM KULTURY W LUBLINIE

  Utworzone przez Stowarzyszenie Instytut Pamięci i Dziedzictwa Pogranicza 


Oba ośrodki kultury są swego rodzaju ambasadami – Użhorodu w Lublinie i Lublina w Użhorodzie. W centrach, przez 5 dni w tygodniu, odbywają się spotkania twórczych grup młodzieżowych zainteresowanych ukraińsko-polską historią i kulturą. Prezentowane są w nich wystawy multimedialne pokazujące życie miast oraz ofertę turystyczną i kulturalną.

 


WYDARZENIA KULTURALNE

 • PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE

Młodzież – aktorzy amatorzy pod kierunkiem producenta Rudolfa Dzurynetsa, stworzyła sztukę na podstawie utworu "Bajka o psie, który zerwał się z łańcucha" polskiego dramatoisarza Piotra Rowickiego.  W spektaklu biorą udział nastolatki w wieku od 12 do 16 lat.

      Sztuka - "Bajka o psie, który zerwał się z łańcucha"

 

 • WIDEOKONFERENCJE

W ramach projektu odbyły się 4 interaktywne wideokonferencje mające na celu prezentację dorobku kulturowego i historycznego Lublina i Użhorodu. Prowadzono je jednocześnie w Centrum Kultury w Lublinie i Użhorodzkim Centrum Kultury, które zostały połączone za pomocą zakupionych w ramach projektu urządzeń multimedialnych. W konferencjach wzięli udział lektorzy i studenci z uczelni z Użhorodu oraz województwa lubelskiego. Poświęcone one były następującym tematom:

 • Unia Polsko-Litewska jako dziedzictwo UNESCO wielu narodów,
 • Zamki Lublina i Zakarpacia,
 • Dziedzictwo kulinarne Lubelszczyzny i Zakarpacia,
 • Katedry i kościoły – dziedzictwo religijne Lubelszczyzny i Zakarpacia.

 

 • SPOTKANIA

W Użhorodzie i Lublinie partnerzy projektu zorganizowali spotkania z samorządami, naukowcami różnych dziedzin, artystami oraz młodzieżą. Podczas spotkań rozpoczęto prace nad opracowaniem list zasobów turystycznych oraz nad klasyfikacją dziedzictwa kulturowego i historycznego obu regionów. Prace te służyły identyfikacji kierunków turystycznych, które mogą być najciekawsze dla turystów polskich i ukraińskich.

 


PUBLIKACJE

Lubelszczyzna i Zakarpacie. Co łączy na pozór te odległe regiony? Odpowiedź na te pytania można znaleźć w prezentowanych poniźej publikacjach:

 • KOMIKS

Młodzież współpracująca w ośrodkach kultury przygotowała komiks poświęcony historii zamków w Lublinie i Użhorodzie.

      "Dwie kultury, jedna Europa... czyli podróż po zabytkach Lubelszczyzny i Zakarpacia"

 

 • BROSZURA

        "Dwie kultury, jedna Europa. Przewodnik po atrakcjach turystycznych Lubelszczyzny i Zakarpacia"

 

 • PLATFORMA (MAPA) MULTIMEDIALNA

      Platforma multimedialna

 

 • STRATEGIA

Partnerzy projektu opracowali „Strategię wspólnej promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Zakarpacia Ukrainy i Województwa Lubelskiego RP na lata 2020-2025”.

Strategia wskazuje długofalowe kierunki rozwoju regionu przygranicznego Województwa Lubelskiego i Zakarpacia w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego Województwa Lubelskiego i Zakarpacia.

Strategia została przekazana m.in. do Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej w celu włączenia jej założeń do Programu Rozwoju Turystyki i Uzdrowisk Regionu Zakarpackiego 2021-2025 oraz Programu Rozwoju Kultury i Sztuki na Zakarpaciu 2021-2025.

      Strategia (wersja UA)

 

 

Galeria

Aktualności z projektu

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna