Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poznajmy się — Ukraińcy w Suwałkach, Polacy w Tarnopolu

AKRONIM

EACH

NUMER

PBU2/0985/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Miasta Tarnopol (Obwód tarnopolski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 54 245,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 48 820,50 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 01.10.2020 - 30.09.2022

Opis projektu

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie mobilność ludzi stała się faktem. Na ulicach polskich miast coraz częściej słychać język ukraiński, podobnie jak język polski na Ukrainie. Ludzie przyjeżdżają do sąsiedniego kraju z wielu powodów, takich jak praca, nauka, biznes, turystyka czy życie prywatne. Jednak przystosowanie się do życia w nowym kraju i pokonywanie barier językowych oraz kulturowych może być frustrujące. Zespół projektowy postanowił więc zbliżyć do siebie ludzi z obu krajów. I wybrano  do tego najbardziej relaksujące, wygodne i inspirujące miejsce - bibliotekę. Współcześnie jest ona nie tylko miejscem, gdzie można w ciszy cieszyć się książką, ale także centrum życia społecznego i kulturalnego, które może przyciągnąć szeroką publiczność.

Głównym celem projektu jest zbliżenie kulturowe dwóch sąsiadujących ze sobą krajów, a w szczególności dwóch miast: Suwałki i Tarnopol. W tym celu zorganizowane zostaną Dni Kultury Suwalskiej w bibliotekach Tarnopola, a następnie Dni Kultury Tarnopolskiej w Suwałkach, podczas których zwiedzający będą mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych, prezentacjach książek itp. Kolejnym wydarzeniem projektowym będzie akcja "Książka, która zmieniła moje życie", polegająca na zebraniu książek ukraińskich autorów w Suwałkach i polskich autorów w Tarnopolu oraz utworzeniu zasobów bibliotecznych. Z kolei "Uczmy się od siebie nawzajem" to element projektu, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników bibliotek poprzez wyjazdy studyjne do krajów sąsiednich. Powstaną również dwie strony internetowe oraz publikacje promocyjne i nagrania audiobooków (bajek) w dwóch językach, które zostaną udostępnione do pobrania.

Projekt będzie ważnym krokiem w kierunku wzajemnego zrozumienia pomiędzy tymi dwoma krajami i nawiązania kontaktów na poziomie specjalistów ds. kultury i instytucji lokalnych. Przyczyni się to do poprawy wizerunku obu miast oraz ich dostępności dla odwiedzających.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna