Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wektor do przeszłości. Rozwój tradycyjnej kultury jako czynnika wzrostu potencjału turystycznego

AKRONIM

Folk'n'Culture

NUMER

PBU3/1079/20

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Małoryckiego (Obwód brzeski, Białoruś)

BENEFICJENT

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach (Województwo podlaskie, Polska)
Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (Województwo podlaskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 580,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 922,00 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy 01.01.2022 - 31.12.2022

Opis projektu

Tradycyjne rzemiosła i zawody, które dawniej były typowe dla okolic Hajnówki i Małoryty szybko zanikają. Dlaczego? Młodzi ludzie nie mają wystarczającej motywacji do kultywowania tradycji swoich przodków. Na co dzień używają standardowych produktów fabrycznych, sprzętu elektronicznego i ani myślą o dobrach wytwarzanych w sposób tradycyjny. Dawne techniki i wynikająca z nich lokalna specyfika poszczególnych terenów praktycznie zanikły.

Projekt Folk'n'Culture ma pomóc w zachowaniu i promowaniu wybranych tradycji regionalnych: tkactwa, słomkarstwa i kuchni. Każdy z partnerów zamierza skupić się na popularyzacji swoich specyficznych lokalnych rzemiosł i przepisów kulinarnych poprzez aktywną transgraniczną wymianę kulturalną i organizację wydarzeń. W gminie Kleszczele przeprowadzone zostaną działania na rzecz odrodzenia tkactwa, a w Małorycie nowe życie zyska tradycyjne słomkarstwo. Podczas specjalnych warsztatów służących przekazaniu umiejętności konstruowania tradycyjnego pieca chlebowego, zduni wspólnie z uczestnikami zbudują nowy piec chlebowy w zadaszonej drewnianej wiacie w Puchłach (PL). Będzie on służył działaniom edukacyjnym i warsztatom kulinarnym utrwalającym i przekazującym umiejętność wypieku chleba oraz przygotowywania potraw z wykorzystaniem tradycyjnego pieca chlebowego. Aby promować ideę projektu i poprawić wizerunek turystyczny tych regionów, beneficjenci zorganizują dwa festiwale dla szerokiej publiczności: Festiwal Kuchni Tradycyjnej w Puchłach będzie pokazem całego procesu przygotowania pieca chlebowego oraz wypieku i przygotowania kilku potraw, zaś Międzynarodowy Festiwal Folkloru Rytualnego w Małorycie przedstawi różne aspekty folkloru kultury Polesia i Podlasia, w tym rzemiosł: tkactwa, słomkarstwa, wikliniarstwa, hafciarstwa i garncarstwa.

Działania beneficjentów zmierzające do ożywienia różnych form tradycyjnej kultury, wspierane przez władze lokalne i mieszkańców będą miały długofalowe skutki. Przygotowanie szkoleń o różnym poziomie zaawansowania dla rzemieślników pogranicza białorusko-polskiego pomoże im w twórczej samorealizacji, wpływając na zwiększenie tożsamości regionu i jego atrakcyjności turystycznej oraz wskazując nowe ścieżki rozwoju.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna