Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Karpacka akademia dziedzictwa winiarskiego

AKRONIM

WineAcademy

NUMER

PBU2/0854/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Rada Rejonu Wynohradiwskiego (Obwód zakarpacki, Ukraina)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty - Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 658,60 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 992,74 €
CZAS TRWANIA 14 miesięcy 20.11.2019 - 19.01.2021

Opis projektu

Tradycje winiarstwa i uprawy winorośli na obszarze Karpat sięgają blisko tysiąca lat, stanowiąc istotną część lokalnego dziedzictwa kulturowego. O ile jednak światowe trendy wskazują zwiększone zainteresowanie regionami winiarskimi, przyczyniając się tym samym do ich rozwoju, to tereny Zakarpacia  i Podkarpacia są pod tym względem ciągle niedoceniane.

Zespół realizujący projekt WineAcademy postanowił odsłonić sekrety karpackich win chroniąc i promując lokalne tradycje winiarskie. Zebrani w ramach projektu eksperci mogli poznać różne aspekty winiarstwa, w tym tradycyjne odmiany winorośli, rodzaje win i tradycje winiarskie oraz zidentyfikować ośrodki na Zakarpaciu i Podkarpaciu znane z winnic i winiarni. W oparciu o przeprowadzone badania powstał transgraniczny szlak wina, prowadzący przez najważniejsze miejsca związane z tradycyjnym winiarstwem w rejonie Użhorodu, Mukaczewa, Berehowa i Wynohradiwa na Ukrainie oraz Jasła, Krosna, Sanoka, Przemyśla i Rzeszowa w Polsce. Częścią tego nowego produktu turystycznego były publikacje – "Karpacka lista win" i mapa szlaków winnych. Zorganizowano także  wydarzenie edukacyjne – Karpacką Akademię Wina, podczas której zwiedzanie winnic i winiarni w województwie podkarpackim połączono ze szkoleniami, spotkaniami z winiarzami i degustacją wina. Wyprodukowano również obszerne materiały wideo na temat kultury wina – wykłady wideo i filmy promocyjne – dostępne online.

Dzięki realizacji projektu zwiedzający i mieszkańcy będą mogli poznać teraźniejszość i przeszłość winiarstwa i uprawy winorośli w regionie Karpat. Miejmy nadzieję, że w przyszłości tradycyjna kultura winiarska Ukrainy i Polski stanie się częścią wielu podróży do tych regionów, a lokalne wina zyskają uznanie, na jakie zasługują.   

Rezultaty projektu


KARPACKA LISTA WIN

Partnerzy wspólnie opracowali trzyjęzyczną (ukraińsko-polsko-angielską) publikację „Karpacka lista win”, zawierającą informacje o tradycyjnych karpackich odmianach winorośli, właściwościach smakowych win produkowanych z różnych odmian winorośli, ich dopasowanie do różnych potraw. Publikacja powstała na podstawie badania nad tradycyjnymi odmianami winorośli w regionie karpackim i różnymi gatunkami wina. Badanie koncentrowało się na historii uprawy winorośli i winiarstwa, tradycyjnych odmianach winorośli, wina oraz produkcji wina na Zakarpaciu.

      „Karpacka lista win”

 


BAZA DANYCH O TRADYCYJNYCH KARPACKICH ODMIANACH WINOROŚLI I WINACH

Mówi się, że każde wino, podobnie jak człowiek, ma dzieciństwo, młodość i dojrzałość, a także starzenie się i umieranie. A zakarpackie wino też ma duszę... To wyjątkowy trunek: wyrafinowany i kapryśny zarazem. Dlatego istnieje wiele jego rodzajów, aby zaspokoić pragnienie każdego.

      Baza danych

 


TRANSGRANICZNY SZLAK WINA

 • Szlak turystyczny na Zakarpaciu
 • Szlak turystyczny w województwie podkarpackim


 

 

       Karpacki szlak wina 

 


KONCEPCJA ROZWOJU TRANSGRANICZNEGO SZLAKU WINA (TRASY TURYSTYCZNEJ) 

Koncepcja została opracowana na podstawie badania kilkunastu obiektów (miejscowości, atrakcje turystyczne, obiekty związane z historią i rozwojem winiarstwa m.in. winnice, muzea, itp.).

        Poland

       Ukraine

 


KARPACKA AKADEMIA WINA

W ramach Karpackiej Akademii Wina został opracowany kurs online, który składa się z filmów  z udziałem ukraińskich i polskich ekspertów oraz winiarzy-praktyków. Tematyka nagranych wykładów wideo jest następująca:


       Jak są tworzone szlaki enoturystyczne w Europie? (wersja PL)


       Wina z Karpat popularne w Polsce (wersja PL)


        Odmiany winorośli uprawiane w polskich Karpatach i produkowane z nich wino (wersja PL)


        Jak łączyć wino z lokalnymi produktami karpackimi? (wersja PL)


        Oferta winnicy, tworzenie oraz promocja (wersja PL)


       Tworzenie szlaków winnych w Karpatach (wersja PL i UA)


       Tradycyjne odmiany winorośli w ukraińskich Karpatach i wina produkowane na Zakarpaciu (wersja PL i UA)


       Tradycyjne połączenie wina z lokalnymi produktami karpackimi (wersja PL i UA)

 


FILMY PROMOCYJNE

W ramach promocji winiarstwa w województwie podkarpackim polski beneficjent przygotował filmy o winnicach:

        Winnica Zamkowa w Korczynie

         Winnica Sztukówka

         Winnica Granice

         Winnica Dwie Granice

         Winnica Darius

 

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna