Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
rss

PROJEKTY REGULARNE

Ilość projektów: 65

Baza projektów
Projects title
Akronim
Numer projektu
Cel tematyczny
Priorytet
Status
Partnership
Beneficjent wiodący
Kraj beneficjenta wiodącego
Region beneficjenta wiodącego
Beneficjent
Kraj beneficjenta
Region beneficjenta
Sortuj według
Total amount: 125 989 378 €

PBU1/0039/16

Rozwój współpracy partnerskiej na rzecz poprawy infrastruktury drogowej na pograniczu województwa podlaskiego i rejonu grodzieńskiego

BENEFICJENT WIODĄCY: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0041/16

Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym

BENEFICJENT WIODĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0062/16

Wspólne inicjatywy służb granicznych w celu poprawy efektywności odpraw i ochrony granicy państwowej

BENEFICJENT WIODĄCY: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0063/16

Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach "WSPÓLNY ŚWIAT" (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0067/16

Rejestracja, obserwacja, opieka – transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka

BENEFICJENT WIODĄCY: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o. o. (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0071/16

Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Szczuczyn (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0077/16

Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa obszaru transgranicznego w przypadku katastrof ekologicznych i chemicznych

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Siemiatycze (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0098/16

PaNTHer – transport na obszarze Przemyśla i Niżankowic dla dziedzictwa współpracy

BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Przemyski (Województwo podkarpackie, Polska)

PBU1/0104/16

Drogi Polski i Ukrainy łączące ponad granicami

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Bielany (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0145/16

Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej

BENEFICJENT WIODĄCY: Przedsiębiorstwo Utrzymania Dróg w Brześciu (Obwód brzeski, Białoruś)

PBU1/0183/16

Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Jabłoń (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0205/16

Poprawa systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej (Segment Południowy)

BENEFICJENT WIODĄCY: Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

PBU1/0206/16

Poprawa systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej (Segment Północny)

BENEFICJENT WIODĄCY: Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

PBU1/0211/16

RoweLove Roztocze – razem pomimo granic

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Zamość (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0216/16

Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim

BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Siedlce (Województwo mazowieckie, Polska)

PBU1/0217/16

Pogranicza równych szans

BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu (Województwo lubelskie, Polska)

PBU1/0224/16

Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych

BENEFICJENT WIODĄCY: Gmina Drohiczyn (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0239/16

Poprawa systemu nadzoru granicy polsko-ukraińskiej (Segment Centralny)

BENEFICJENT WIODĄCY: Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

PBU1/0240/16

Operacyjne monitorowanie wizualne przejść granicznych

BENEFICJENT WIODĄCY: Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy (Kijów, Ukraina)

PBU1/0266/16

Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna

BENEFICJENT WIODĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

PBU1/0268/16

Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska

BENEFICJENT WIODĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)