Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Poprawa dostępności powiatu bialskiego i rejonu brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo

AKRONIM

Accessibility

NUMER

PBU1/0552/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Powiat Bialski (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Miejskie Przedsiębiorstwo Projektowania, Utrzymania, Naprawy i Budowy Dróg Lokalnych „Brestobldorstroy” (Obwód brzeski, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 919 488,79 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 727 539,91 €
CZAS TRWANIA 26 miesięcy 01.11.2018 - 31.12.2020

Opis projektu

Powiat bialski w Polsce i rejon brzeski na Białorusi zmagają się z problemami marginalizacji i niskiej atrakcyjności inwestycyjnej. Zły stan dróg i ich przeciążenie wpływają bezpośrednio na jakość życia mieszkańców. Dochodzi do wielu wypadków komunikacyjnych oraz awarii pojazdów – zbudowane kilkadziesiąt lat temu drogi nie są przystosowane do przyjęcia obecnego ruchu drogowego.

Projekt Accessibility usprawni tranzyt w obu regionach poprzez modernizację infrastruktury drogowej prowadzącej do nowego przejścia granicznego Sławatycze–Domaczewo. Po polskiej stronie granicy zostanie przeprowadzona przebudowa drogi powiatowej nr 1051L na odcinku Tuczna–Sławatycze (4,4 km). Po stronie białoruskiej odnowiona zostanie lokalna droga nr N-424 na odcinku Małoryta–Miedna–Znamienka (5,1 km). Prace obejmą ułożenie nowej nawierzchni drogi i budowę pełnowymiarowych zatok autobusowych ze znakami, remont istniejących przepustów, system odwadniający, wzmocnienie poboczy dróg i budowę chodników. Ponadto, aby utrzymać zrekonstruowaną drogę w dobrym stanie, obaj partnerzy zakupią również sprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg. Wspólna promocja w prasie, Internecie i aplikacja mobilna dla kierowców, przybliżą mieszkańcom i odwiedzającym nowe inwestycje w okolicy.

Ogólnie ujmując, projekt zwiększy bezpieczeństwo i jakość podróży w powiecie bialskim i rejonie brzeskim. Poprzez ciągłą wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, wiedzy wzmocnione zostaną również kompetencje zarządców infrastruktury drogowej. Wszystkie działania projektowe powinny prowadzić do lepszych kontaktów między polskimi i białoruskimi obszarami przygranicznymi.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna