Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

RoweLove Roztocze – razem pomimo granic

AKRONIM

PLUARoztocze

NUMER

PBU1/0211/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

W trakcie realizacji

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Zamość (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Województwo Lubelskie (Województwo lubelskie, Polska)
Roztoczański Park Narodowy (Województwo lubelskie, Polska)
Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty - Ukraina” (Obwód lwowski, Ukraina)
Departament ds. Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Obwód lwowski, Ukraina)
Jaworowski Park Narodowy (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 011 060,97 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 809 954,87 €
CZAS TRWANIA 40 miesięcy 01.11.2018 - 31.12.2022

Opis projektu

Roztocze – wielokulturowy obszar wspólny dla Polski i Ukrainy – ma własną unikatową geografię i przyrodę, a także cenną różnorodność biologiczną. Niestety, na tym terenie świadomość ekologiczna wśród mieszkańców i turystów jest niska, zły jest także stan techniczny infrastruktury turystycznej. Wspólne polsko-ukraińskie usługi turystyczne nie były standaryzowane i dobrze promowane.

Beneficjenci projektu PLUARoztocze postanowili zmierzyć się z tymi wyzwaniami, tworząc nowe elementy infrastruktury rowerowej Roztocza i łącząc jedną linią nowe geoturystyczne centra informacyjne zlokalizowane na trasie. Główną inwestycją jest budowa i modernizacja 327-kilometrowej transgranicznej trasy rowerowej, na której powstaną drewniane wiaty, tablice informacyjne i punkty obsługi rowerzystów.

Trasa obejmuje najcenniejsze obiekty przyrodnicze i kulturowe regionu. Drugim wyzwaniem dla tego obszaru jest ograniczenie degradacji środowiska i zwiększenie w środowiskach lokalnych świadomości konieczności ochrony przyrody. W tym celu Jaworowski Park Narodowy utworzy Centrum Edukacji Ekologicznej w Wereszycy. Podobne Centrum Geoturystyczne zostanie wybudowane i wyposażone w Lipsku-Polesiu. Oba centra staną się bazą edukacyjną, miejscem wystaw przyrodniczych i kulturalnych oraz spotkań grup młodzieżowych i folklorystycznych, a także punktami informacji turystycznej. Partnerzy projektu zorganizują tam liczne imprezy transgraniczne, warsztaty i spotkania edukacyjne. Przygotowywane i rozprowadzane będą również publikacje informacyjne i turystyczne na temat dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt PLUARoztocze jest skierowany do mieszkańców województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego, turystów, a także rowerzystów odwiedzających teren po obu stronach granicy. Partnerzy projektu chcą zwiększyć ich świadomość na temat działań wzmacniających infrastrukturę turystyczną i potencjał Roztocza. Wspólna promocja i ochrona istniejącego dziedzictwa przyrodniczego obu sąsiadujących krajów zachęci lokalnych odbiorców do odwiedzenia tego pięknego regionu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna