Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem

AKRONIM

TransGoverNet

NUMER

PBU1/0722/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Powiat Białostocki (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Komitet Wykonawczy Rejonu Grodzieńskiego (Obwód grodzieński, Białoruś)
Miejskie Przedsiębiorstwo Projektowania, Naprawy i Budowy „Grodnoobldorstroj” w Grodnie (Obwód grodzieński, Białoruś)
Gmina Gródek (Województwo podlaskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 341 130,36 € DOFINANSOWANIE Z EIS 2 107 017,32 €
CZAS TRWANIA 30 miesięcy 01.02.2019 - 31.07.2021

Opis projektu

Obszar przygraniczny Polski i Białorusi charakteryzuje się niedostateczną siecią komunikacyjną, która utrudnia ruch przez granicę. Kluczową potrzebą powiatu białostockiego i obwodu grodzieńskiego jest zapewnienie lepszego dostępu do głównych polsko-białoruskich przejść granicznych (Bobrowniki–Brzostowica, Kuźnica Białostocka–Bruzgi, Rudawka–Lesnaja) oraz obiektów wspólnego dziedzictwa takich jak Kanał Augustowski.

Projekt TransGoverNet zmierzy się z tym problemem poprzez przebudowę dróg i nowe ekologiczne rozwiązania po obu stronach granicy. W Polsce wyremontowany zostanie odcinek drogi nr 1282B (Krynki–Kruszyniany–Łużany–Bobrowniki) o długości 4,8 km oraz droga nr 105067B w Bobrownikach (0,5 km). Droga zostanie poszerzona i zyska nową nawierzchnię, wykonany będzie remont przepustów, odwodnienie nawierzchni, dworzec autobusowy i chodnik w Łużanach. Na Białorusi modernizacja odcinka drogi nr H-6044 o długości 6,5 km (Świack–Wasilewicze–Ostasza–Kadysz) obejmie nowy chodnik asfaltowy, pobocza dróg, ścieżkę rowerową (3,6 km), chodnik w  miejscowościach Świack i Wasilewicze (2,4 km), przepusty, oświetlenie zewnętrzne (0,9 km), cztery przystanki autobusowe, parking i znaki drogowe. Ponadto zostanie opracowana ekspertyza transportowa, która będzie bazą warsztatów na temat polityki transgranicznej w tym sektorze, wspólnych priorytetów i przyszłych kierunków. Przewiduje się również przygotowanie „Zintegrowanej Strategii Zarządzania Transportem Transgranicznym” wraz ze studium wykonalności pilotażowych rozwiązań. Dzięki nowej interaktywnej stronie internetowej partnerzy podzielą się swoimi pomysłami, wiedzą i doświadczeniem.

Inwestycje realizowane w różnych lokalizacjach przyniosą efekty zewnętrzne zarówno w Polsce, jak i na Białorusi. Dzięki ekologicznym rozwiązaniom i sieci długoterminowej współpracy projekt zapewni bezpieczniejszy i wygodniejszy ruch transgraniczny. Perła regionu – Kanał Augustowski – i inne cenne miejsca pogranicza staną się bardziej dostępne dla turystów i mieszkańców stwarzając nowe perspektywy rozwoju.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna