Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Niewidzialne dziedzictwo: wymiana i wdrażanie dobrych praktyk w dostępie osób niewidomych do zasobów kultury i ich udziale w życiu kulturalnym

AKRONIM

TouchingThePast

NUMER

PBU2/0791/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Przykarpacki Uniwersytet Państwowy im. Wasyla Stefanyka (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 60 852,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 54 766,80 €
CZAS TRWANIA 24 miesiące 01.01.2020 - 31.12.2021

Opis projektu

Zarówno Polska, jak i Ukraina mogą poszczycić się bogatym dziedzictwem kulturowym, jednak wiele muzeów, galerii sztuki, architektury i zabytków jest niedostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku. Nowoczesna technologia daje teraz możliwość przybliżenia sztuki osobom niewidomym lub słabowidzącym. Lublin ma już w tej materii doświadczenie – znajdujące się w 4 muzeach miasta pilotażowe eksponaty, które można poznawać za pomocą dotyku, otrzymują bardzo pozytywne opinie. Muzea po drugiej stronie granicy (Iwano-Frankiwsk) nie są przygotowane dla takich osób.

Projekt TouchingThePast daje szansę nie tylko na poszerzenie oferty wystawienniczej przystosowanej dla osób z dysfunkcją wzroku w Lublinie, ale także na zrealizowanie tego pomysłu w muzeach Iwano-Frankiwska. Zaprojektowanie i wykonanie dostępnych adaptacji eksponatów dla muzeów obu miast to tylko część projektu, ponieważ przygotowanie adaptacji dotykowych wymaga specjalnej wiedzy i technologii. W związku z tym zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt, będą zorganizowane szkolenia dla pracowników muzeów, galerii sztuki i przewodników po mieście oraz dla osób niewidomych. W wycieczkach po zabytkach Lublina i Iwano-Frankiwska wezmą również udział osoby z dysfunkcją wzroku ze szkół średnich, uczelni i organizacji lokalnych. Celem takich warsztatów jest upewnienie się, że są w stanie skutecznie korzystać z eksponatów i grafiki dotykowej. Tym doświadczeniem będą mogli się podzielić z innymi osobami niewidomymi i słabowidzącymi.

Projekt umożliwi osobom z dysfunkcją wzroku większy udział w życiu kulturalnym obu miast. Teraz będą mogły one zwiedzać muzea i mieć dostęp do dzieł sztuki. Ponadto projekt daje szansę na nawiązanie długoterminowej współpracy między instytucjami kultury w regionie poprzez wspólne wydarzenia, wzajemne wizyty podnoszące świadomość wyzwań stojących przed takimi osobami po obu stronach granicy ukraińsko-polskiej.

Galeria

Aktualności z projektu

15 15 / 09 / 2020

Historie z projektów 11. Dotknąć przeszłości

Trzy kreski narysowane na kartce. Dwie poziome, jedna pionowa...

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna