Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Pszczoła karpacka — wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim

AKRONIM

CarpathianBee

NUMER

PBU2/0941/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

NGO Stowarzyszenie Pszczelarzy "Karpacka eko-pasieka" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Rada Wsi Kolochava (Obwód zakarpacki, Ukraina)
Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty-Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 64 026,47 € DOFINANSOWANIE Z EIS 57 623,82 €
CZAS TRWANIA 22 miesiące 05.09.2019 - 04.07.2021

Opis projektu

Mała, szara pszczółka, którą latem często można zobaczyć przelatującą wśród karpackich kwiatów, jest prawdziwym odkrywcą. Pochodzący z tych okolic rdzenny gatunek pszczoły karpackiej zwanej również karpatką jest obecnie hodowany na terenach rozciągających się aż po Kaukaz. Ta mała bohaterka jest pracowita, spokojna i odporna na niekorzystne warunki pogodowe. Wytwarzany przez nią miód jest jednym z typowych lokalnych produktów tego regionu. Niestety, zmiany klimatyczne, stosowanie pestycydów i krzyżówki genetyczne spowodowały spadek populacji czystorasowych pszczół karpackich o prawie 40%.

Zespół projektu CarpathianBee uważa, że to niezwykłe stworzenie jest częścią lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i podobnie jak tradycje pszczelarskie musi podlegać ochronie. Aby to osiągnąć, zaplanowano szereg działań. Wyprawy naukowo-monitoringowe do wysokogórskich pasiek położonych w obwodach iwanofrankiwskim i zakarpackim pozwolą na zbadanie składu rasy i określenie stopnia jej zmienności w różnych sezonach. Aby zwiększyć zaangażowanie pszczelarzy w rejonie miejscowości Rożen Wielki, zakupione zostaną ule macierzyste oraz specjalistyczny sprzęt do wychowu matek pszczelich. Ponadto organizacja dwóch otwartych wystaw w Smodnej i Kołoczawie oraz Karpackiego Festiwalu Miodu w tej miejscowości umożliwi zaprezentowanie i wypromowanie historii karpackiego pszczelarstwa. Po obu stronach granicy powstanie również pięć nowych szlaków turystycznych („Karpacki Szlak Miodu”), łączących główne ośrodki pszczelarskie. W Rzeszowie odbędą się warsztaty wyrobu świec z wosku pszczelego, które skupią przedstawicieli różnych karpackich regionów: obwodów iwanofrankiwskiego, zakarpackiego i lwowskiego na Ukrainie oraz województwa podkarpackiego w Polsce. Organizacja tego wydarzenia pozwoli zwrócić uwagę na konieczność ochrony i promocji rodzimego gatunku pszczoły karpackiej.

Wspólne rozwiązania dla turystyki, budowanie świadomości i promocja tożsamości regionu to główne rezultaty projektu przyczyniające się do zachowania gatunku pszczoły karpackiej, tradycji pszczelarskich, jak również do pogłębienia wiedzy ekologicznej na terenie ukraińsko-polskiego pogranicza. Ponadto, turyści zyskają nową atrakcję i będą mogli przywieźć do swoich domów autentyczną karpacką pamiątkę.

Aktualności z projektu

31 31 / 05 / 2021

Projekt tygodnia – Najmniejszy beneficjent Programu

Mała, szara pszczółka, którą latem często można zobaczyć przelatującą wśród karpackich kwiatów, jest prawdziwym odkrywcą...
28 28 / 12 / 2020

Historie z projektów 14. CarpathianBee

W Karpatach można je spotkać wszędzie, nawet na górskich szczytach...

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna