Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Pszczoła karpacka — wspólne działania na rzecz zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-ukraińskim

AKRONIM

CarpathianBee

NUMER

PBU2/0941/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

NGO Stowarzyszenie Pszczelarzy "Karpacka eko-pasieka" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)

BENEFICJENT

Rada Wsi Kolochava (Obwód zakarpacki, Ukraina)
Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpaty-Ukraina" (Obwód lwowski, Ukraina)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 64 026,47 € DOFINANSOWANIE Z EIS 57 623,82 €
CZAS TRWANIA 22 miesiące 05.09.2019 - 04.07.2021

Opis projektu

Mała, szara pszczółka, którą latem często można zobaczyć przelatującą wśród karpackich kwiatów, jest prawdziwym odkrywcą. Pochodzący z tych okolic rdzenny gatunek pszczoły karpackiej zwanej również karpatką jest obecnie hodowany na terenach rozciągających się aż po Kaukaz. Ta mała bohaterka jest pracowita, spokojna i odporna na niekorzystne warunki pogodowe. Wytwarzany przez nią miód jest jednym z typowych lokalnych produktów tego regionu. Niestety, zmiany klimatyczne, stosowanie pestycydów i krzyżówki genetyczne spowodowały spadek populacji czystorasowych pszczół karpackich o prawie 40%.

Zespół projektu CarpathianBee uważa, że to niezwykłe stworzenie jest częścią lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i podobnie jak tradycje pszczelarskie musi podlegać ochronie. Aby to osiągnąć, zaplanowano szereg działań. Wyprawy naukowo-monitoringowe do wysokogórskich pasiek położonych w obwodach iwanofrankiwskim i zakarpackim pozwolą na zbadanie składu rasy i określenie stopnia jej zmienności w różnych sezonach. Aby zwiększyć zaangażowanie pszczelarzy w rejonie miejscowości Rożen Wielki, zakupione zostaną ule macierzyste oraz specjalistyczny sprzęt do wychowu matek pszczelich. Ponadto organizacja dwóch otwartych wystaw w Smodnej i Kołoczawie oraz Karpackiego Festiwalu Miodu w tej miejscowości umożliwi zaprezentowanie i wypromowanie historii karpackiego pszczelarstwa. Po obu stronach granicy powstanie również pięć nowych szlaków turystycznych („Karpacki Szlak Miodu”), łączących główne ośrodki pszczelarskie. W Rzeszowie odbędą się warsztaty wyrobu świec z wosku pszczelego, które skupią przedstawicieli różnych karpackich regionów: obwodów iwanofrankiwskiego, zakarpackiego i lwowskiego na Ukrainie oraz województwa podkarpackiego w Polsce. Organizacja tego wydarzenia pozwoli zwrócić uwagę na konieczność ochrony i promocji rodzimego gatunku pszczoły karpackiej.

Wspólne rozwiązania dla turystyki, budowanie świadomości i promocja tożsamości regionu to główne rezultaty projektu przyczyniające się do zachowania gatunku pszczoły karpackiej, tradycji pszczelarskich, jak również do pogłębienia wiedzy ekologicznej na terenie ukraińsko-polskiego pogranicza. Ponadto, turyści zyskają nową atrakcję i będą mogli przywieźć do swoich domów autentyczną karpacką pamiątkę.

 

 

Rezultaty projektu


SPRZĘT

W ramach projektu kupiono 30 uli zarodkowych (macierzystych) oraz specjalistyczny sprzęt do wychowu matek pszczelich. Pozwoliły one około 30 lokalnym pszczelarzom włączyć się aktywnie w prace polegające na zachowaniu i rozwoju gatunku pszczoły karpackiej.

Zakupiono sprzęt do ekspozycji plenerowej. Wykonano renowację 12 starych uli, które umieszczono na terenie wystawy. Zakupiony został i zainstalowany na bazie jednego z uli „inteligentny ul”. Pozwala on na pozyskiwanie miodu bezpośrednio z ula, bez ingerencji z zewnątrz w źródła utrzymania pszczelej rodziny. Dla tych zwiedzających, którzy boją się bliskiego kontaktu z pszczołami zakupiono stroje ochronne.

 


CENTRUM INFORMACJI I KULTURY

Zostały utworzone dwa centra informacji i kultury. Jeden w Smodnej na terenie Parku Narodowego „Huculszczyzna”, w obwodzie Iwanofrankiwskim. Drugi w Koloczawie w obwodzie Zakarpackim.

 


KARPACKI FESTIWAL MIODOWY

Festiwal zwrócił uwagę na problem zachowania pierwotnej rasy pszczół karpackich, promował pszczelarstwo, lokalny miód i inne produkty pszczele. W ramach festiwalu zaprezentowano tradycje pszczelarskie różnych gmin regionu karpackiego.

 


WARSZTATY WYTWARZANIA ŚWIEC Z WOSKU PSZCZELEGO

Warsztaty odbyły się w Ustrzykach Dolnych oraz wsi Łodyna. Uczestnicy w bieszczadzkiej pasiece usłyszeli o pszczelarstwie staropolskim, obejrzeli pokaz ula i całego sprzętu, używanego przez pszczelarza, przegląd rodziny pszczelej. Dyskutowali o funkcjach pasieki, zadaniach pszczelarza, cyklu życia pszczół i ich roli w środowisku naturalnym. Drugiego dnia uczestnicy wytapiali świece z wosku pszczelego.

 


KARPACKI SZLAK MIODOWYW ramach projektu powstało pięć tras turystycznych. Obejmują główne miejscowości turystyczne związane z historią i obecnością pszczelarstwa:

 1. Rejon kosowski (UA)
 • szlak pieszy – 7 km
 • szlak rowerowy – 57 km

 1. Kołoczawa (UA) – szlak pieszy -22 km

       3. Rzeszów (PL)

 • szlak pieszy – 13 km
 • szlak rowerowy – 50 km

 


BROSZURA PROMOCYJNA

Wydana w trzech językach broszura promocyjna pt. „Pszczelarstwo na pograniczu polsko-ukraińskim” zawiera teksty dotyczące historii pszczelarstwa na pograniczu polsko-ukraińskim, aktualnej sytuacji w tej dziedzinie, pszczoły karpackiej, działań mających na celu odtworzenie tej wyjątkowej rasy oraz mapy pięciu karpackich szlaków miodowych.

        „Pszczelarstwo na pograniczu polsko-ukraińskim”

 


BIULETYN KARPACKI

Został przygotowany i wydrukowany numer specjalny magazynu poświęcony pszczelarstwu w Karpatach.

     Biuletyn

 

 

Aktualności z projektu

31 31 / 05 / 2021

Projekt tygodnia – Najmniejszy beneficjent Programu

Mała, szara pszczółka, którą latem często można zobaczyć przelatującą wśród karpackich kwiatów, jest prawdziwym odkrywcą...
28 28 / 12 / 2020

Historie z projektów 14. CarpathianBee

W Karpatach można je spotkać wszędzie, nawet na górskich szczytach...

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna