Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce

AKRONIM

SIEMIANOWKA

NUMER

LIP/0002/16

Rodzaj projektu

Duży Projekt Infrastrukturalny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

GRANICE

PRIORYTET

4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Wojewoda Podlaski (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Państwowy Komitet Celny Republiki Białoruś (Obwód miński, Białoruś)

ŁĄCZNY BUDŻET 5 658 517,77 € DOFINANSOWANIE Z EIS 5 092 665,99 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 01.12.2018 - 30.11.2021

Opis projektu

W celu pełnego wykorzystania i poprawy potencjału społecznego i gospodarczego obszaru objętego Programem, konieczne jest usunięcie przeszkód infrastrukturalnych w transporcie towarów i usług. Projekt SIEMIANOWKA znacząco przyczyni się do osiągnięcia tego celu. Efektem jego realizacji będzie poprawa bezpieczeństwa i mobilności na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej poprzez modernizację kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce
– tj. polskiej strony przejścia granicznego z Białorusią, Siemianówka–Świsłocz.

Modernizacja tego przejścia będzie polegać na m.in. budowie budynku administracyjnego na potrzeby odprawy, lądowiska dla helikopterów, kładki obserwacyjnej oraz montażu urządzeń - wagi kolejowej, sprzętu do kontroli cystern i wagonów kolejowych, sprzętu do monitorowania torów i obszaru przejścia.

Celem działań przewidzianych w projekcie jest zwalczanie nielegalnej migracji i przemytu oraz zapobieganie im, zwalczanie przestępczości zorganizowanej,
a także przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi rzadkimi i zagrożonymi gatunkami oraz eliminowanie tego zjawiska. Realizacja projektu będzie korzystna
dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Służby Celnej, pracowników oddziału obsługi przejścia granicznego, a także przedsiębiorców i władz samorządowych. W perspektywie długoterminowej pozytywne efekty projektu powinny być zauważalne także dla obywateli mieszkających w regionie
ze względu na jego rozwój społeczny i gospodarczy wspierany przez rezultaty projektu.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna