Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat

AKRONIM

Rosettes

NUMER

PBU1/0365/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Województwo Podkarpackie (Województwo podkarpackie, Polska)
Centrum Rozwoju Regionalnego (Obwód lwowski, Ukraina)
Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty – Ukraina” (Obwód lwowski, Ukraina)
Departament Turystyki i Uzdrowisk Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Obwód lwowski, Ukraina)
Agencja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Transgranicznej "Zakarpacie" (Obwód zakarpacki, Ukraina)
Rada Wsi Kolochava (Obwód zakarpacki, Ukraina)
Miejska Instytucja Rady Obwodu Lwowskiego "Administracja Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego „Tustan” (Obwód lwowski, Ukraina)
Organizacja Pozarządowa Centrum Społeczne "Etalon" (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)
Rada Rejonu Kosowskiego (Obwód iwanofrankowski, Ukraina)
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (Województwo podkarpackie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 1 543 329,05 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 376 340,85 €
CZAS TRWANIA 42 miesiące 01.09.2018 - 28.02.2022

Opis projektu

Malowniczą krainę gór i łąk Karpat zamieszkują przodkowie różnych grup etnicznych: Hucułów, Bojków, Łemków, Pogórzan i Dolinian. Wszystkie silnie wpłynęły na ten obszar, kształtując lokalną kulturę i tradycje. Jednak Karpaty są obecnie podzielone, nie tylko etnograficznie, ale także przez granice państwowe, co skutkuje brakiem kompleksowej wizji ich wspólnego dziedzictwa. Ponadto spada liczba osób, które zajmują się rzemiosłem i rolnictwem, dlatego w ciągu następnych dziesięcioleci te tradycje mogą ulec zapomnieniu.

Projekt ROSETTES miał na celu ocalenie kultury Karpat przez 11 partnerów z Polski i Ukrainy. Wspólnie promują oni dziedzictwo w ramach Karpackiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego – Rozeta, złożonego z czterech lokalnych ośrodków w miejscowościach: Kolochava, Urycz, Kosów i Bystre. Utworzenie centrów obejmowało prace konserwatorskie i remontowe oraz wyposażenie. Nowa sieć dzieli się tradycjami Karpat z lokalnymi społecznościami i turystami poprzez warsztaty rzemieślnicze, festiwale, seminaria, wystawy i inne wydarzenia. Wszystkie cztery centra wymieniają się wiedzą i doświadczeniami na temat dziedzictwa karpackiego, które jest wspólnym bogactwem. Stworzenie bazy danych na temat geografii, historii i kultury Karpat z zachowaniem dziedzictwa i zabytków przeszłości było kolejną kluczową częścią projektu. Otwarty dostęp dla zainteresowanych badaczy i odwiedzających zapewnia portal internetowy.

Projekt ROSETTES przyczynił się również do zaangażowania lokalnych społeczności w zarządzanie zasobami kulturowymi i historycznymi. Stał się podstawą dalszego funkcjonowania czterech centrów kultury w Polsce i na Ukrainie, dając impuls do rozwoju artystów i promując unikatowy obszar Karpat w Europie.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna