Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego Elizy Orzeszkowej i Ludwika Zamenhofa w Grodnie i Białymstoku

AKRONIM

ORZ-ZAM

NUMER

PBU2/0988/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janka Kupały (Obwód grodzieński, Białoruś)

BENEFICJENT

Uniwersytet w Białymstoku (Województwo podlaskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 38 130,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 34 316,00 €
CZAS TRWANIA 18 miesięcy 01.11.2020 - 30.09.2022

Opis projektu

Okolice Grodna i Białegostoku są częścią wielokulturowego i wielojęzycznego regionu przygranicznego. Przeprowadzając badania dotyczące wielu przedstawicieli polskiej kultury i nauki, takich jak Eliza Orzeszkowa,  Adam Mickiewicz, Ludwik Zamenhof itp., nie można pominąć faktu, że urodzili się i mieszkali oni na terenie dzisiejszej Białorusi. Dlatego studium postaci należących do różnych kultur wymaga wspólnego wysiłku naukowców z Polski i Białorusi.

Projekt ORZ-ZAM ma na celu promocję kultury i historii regionów przygranicznych poprzez zachowanie i rozwój historyczno-literackiego dziedzictwa Elizy Orzeszkowej i Ludwika Zamenhofa. Ponadto projekt pozytywnie wpłynie na turystykę transgraniczną oraz zwiększy różnorodność i jakość istniejących usług turystycznych. Pierwszym planowanym produktem jest nowa trasa turystyczna „Ścieżki życia i pracy Orzeszkowej”. Połączy ona wszystkie ważne  historycznie i kulturowo miejsca związane z życiem polskiej pisarki, znajdujące się na ziemi grodzieńskiej. Wraz z trasą powstanie specjalnie przygotowana wycieczka, dostępna w trzech wersjach językowych (białoruskiej, polskiej i angielskiej), oznaczona tablicami informacyjnymi. Kolejnym efektem będzie wzbogacenie o podobną wycieczkę, również dostępną w trzech językach (białoruskim, polskim i angielskim) istniejącego białostockiego „Szlaku esperanto i wielu kultur”. Będzie ona prezentować zarówno aktualnie dostępne, jak i nowe, ustalone przez środowisko naukowe, fakty. W celu rozpowszechnienia i potrzymania rezultatów projektu, dla obu tras zostaną opublikowane materiały promocyjne, takie jak ulotki i broszury informacyjne.

Opracowane trasy jako produkty turystyczne będą następnie wykorzystywane przez przewodników i biura podróży. Wymiernymi efektami projektu będą również publikacje – zbiór prac naukowych z konferencji międzynarodowych i broszury promujące szlaki.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna