Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Partnerstwo transgraniczne - szansą rozwoju regionu

AKRONIM

SouthWay

NUMER

PBU1/0667/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DOSTĘPNOŚĆ

PRIORYTET

2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Powiat Bieszczadzki (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

Rada Rejonu Turczańskiego (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 141 020,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 451 454,75 €
CZAS TRWANIA 43 miesiące 04.07.2018 - 03.02.2022

Opis projektu

Bieszczady, „zielone płuca” województwa podkarpackiego w mają ogromne znaczenie rekreacyjne. Jezioro Solińskie i Bieszczady Wysokie to dwa główne kierunki turystyczne tego regionu. Ten bogaty obszar krajobrazowy jest jednak trudno dostępny ze względu na słabe połączenia komunikacyjne po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Stwarza to ryzyko wypadków drogowych, wysokich kosztów transportu, a także negatywnego wpływu na środowisko.

Aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, Powiat Bieszczadzki wraz z Radą Rejonu Turczańskiego opracowali projekt Southway, który służyć będzie drogom wojewódzkim i krajowym powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. Drogi te są bardzo ważne dla ruchu lokalnego, ponieważ prowadzą do przejść granicznych: istniejącego – w Krościenku–Smolnicy i planowanych – Michniowiec–Łopuszanka i Żurawin–Boberka. Po polskiej stronie granicy zostanie przeprowadzona przebudowa najbardziej zniszczonych odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 15,5 km. Prace obejmą, np. podbudowę drogi, nawierzchnię asfaltową, odnowienie poboczy. Po stronie ukraińskiej zostaną przygotowane studia wykonalności przyszłych inwestycji drogowych. Ponadto, na stronach internetowych partnerów zostanie przygotowana i opublikowana strategia rozwoju obejmująca propozycje projektów z zakresu dostępności, turystyki i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w obu regionach. Co więcej, plenerowe wydarzenie „Dni Dobrosąsiedztwa” w Boberce (UA) będzie promować lokalne walory przyrodnicze i turystyczne. Partnerzy poprowadzą także lekcje bezpieczeństwa na drogach i pierwszej pomocy dla szkół po obu stronach granicy.

Inwestycje zwiększą ruch turystyczny między rejonem turczańskim a powiatem bieszczadzkim i ułatwią dostęp do przejść granicznych. W dłuższej perspektywie mieszkańcy i turyści skorzystają na wyższym bezpieczeństwie i komforcie jazdy oraz obniżeniu kosztów transportu i negatywnego wpływu na środowisko.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna